Kerstactie ‘de 5e adventskaars’

Van de diaconie Ook dit jaar wordt weer de actie ‘De Vijfde Adventskaars’ gehouden. Alle leden ontvangen een kaart met een kaars. Deze zgn. Vijfde Adventskaars geven we u om licht te laten schijnen tijdens uw kerstviering thuis. Dat licht is symbolisch bedoeld voor onze minder bedeelde naasten, zodat zij in overdrachtelijke zin delen in het Kerstevangelie en onze kerstwarmte.

Deze kaars gaat vergezeld met een uitnodiging om een (kleine) bijdrage over te maken. Dit in het kader van Tienden-de-Luxe, waarbij we een gedeelte van onze luxe door kunnen geven. De opbrengst van de Kerstactie is bestemd voor Logeerhuis Bredius.

Logeerhuis Bredius

Op Park Oudeland, aan de rand van het mooie landgoed Bredius, ligt het Logeerhuis Bredius Woerden. Het Logeerhuis Bredius is bedoeld om mantelzorgers te ondersteunen in situaties waar overbelasting wordt ervaren of dreigt te ontstaan. De zorgvrager kan in een kleinschalige, huiselijke en veilige woonomgeving tijdelijk (een weekend tot enkele weken) opgevangen worden, zodat de mantelzorger op adem kan komen. Hierbij ligt de nadruk op welzijn en is veel aandacht en tijd voor de logées. Zij ervaren het als een plek waar het goed toeven is. Dit laatste is van groot belang zodat mantelzorgers zonder schuldgevoel tijdelijk kunnen loslaten en zelf energie op kunnen doen.

Stichting Logeerhuis Bredius is deels afhankelijk van giften en donaties. Uw steun is daarom zeer welkom!  Maak uw gift over op rekening NL65 RABO 0373707584 t.n.v. Diaconie Geref Kerk Woerden onder vermelding van ‘Kerstgift 2021’.

Meer informatie

www.logeerhuisbredius.nl