Kerkelijk bureau

Elke kerk die bij de Protestantse Kerk in Nederland is aangesloten houdt een ledenregistratie bij. Dit gebeurt via de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP).

Help alsjeblieft het bestand actueel te houden door wijzigingen door te geven aan het kerkelijk bureau.

Veranderingen in je (gezins)situatie zoals een geboorte, scheiding, overlijden of huwelijk kun je doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Contact

Alle burgerlijke mutaties zoals een verhuizing worden via de gemeentelijke administraties automatisch doorgegeven aan LRP. De wijzigingen worden vervolgens automatisch in onze plaatselijke kerkelijke ledenadministratie doorgevoerd. 

Als je verhuist naar een andere plaats word je dus automatisch uitgeschreven als lid van onze gemeente. Bezwaar tegen deze uitschrijving kun je doorgeven aan het kerkelijk bureau. Je kunt dan voorkeurslid worden.

Contact

Voel je je thuis in de Gereformeerde Kerk van Woerden – Zegveld? Overweeg dan om lid te worden. Je bent van harte welkom! 

Lid van een andere gemeente

Geef bij de kerk waar je nu lid bent aan dat je je wilt laten overschrijven naar de Gereformeerde Kerk Woerden. Als je voorkeur hebt voor de Kruiskerk of de Opstandingskerk kun je dat ook aangeven. Als je niets aangeeft, word je ingeschreven bij de kerk die het dichtst bij je huis staat.

Niet eerder verbonden aan een andere gemeente

Neem contact op met het kerkelijk bureau. Zij kunnen je precies vertellen wat nodig is om lid te kunnen worden.

 

Contact

Heb je kosten gemaakt voor de taak die je op je hebt genomen? Gebruik dan het declaratieformulier en stuur het naar de penningmeester van de kerkrentmeesters. Vergeet niet je originele bonnetjes mee te sturen. 


Contact