Hoe verloopt onze kerkdienst

Iedere kerkdienst heeft een vaste volgorde, de liturgie. In de morgendiensten wordt de liturgie geprojecteerd op het scherm. Het is dus niet nodig om zelf een liedboek of bijbel mee te nemen.

Een aantal vaste onderdelen van onze kerkdiensten:

 • We worden stil. 
  Om ruimte te maken in ons hoofd en de dingen die ons bezighouden los te laten, zodat we onze aandacht kunnen richten op de ontmoeting met God en met elkaar.
 • We zingen God de lof toe. 
  We zingen met het orgel, een band of de piano. We zingen uit verschillende liedbundels.
  De meeste liederen komen uit het Nieuwe Liedboek (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013). In de kerk vind je exemplaren om tijdens de dienst te gebruiken.
 • We lezen uit de Bijbel. 
  We lezen uit De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), maar ook uit de Bijbel in Gewone Taal (2014).
 • Tijdens de preek legt de predikant de gelezen tekst(en) uit de Bijbel uit.
 • We danken en bidden tot God. 
  We danken voor alles wat we gekregen hebben, maar bidden ook om zijn kracht en hulp. 
 • We delen van onze overvloed. 
  Er zijn iedere zondag twee collectes tijdens de dienst. De eerste collecte is bestemd voor onze naaste dichtbij of ver weg. De tweede voor het werk van de gemeente en het onderhoud van de gebouwen.
  De collecte is vooral bedoeld voor leden en vaste gasten en is zeker niet verplicht. Er kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen. Zie onderaan deze pagina.
 • We ontvangen Gods zegen voor de nieuwe week.

Kinderprogramma

Voor de allerkleinsten tot en met drie jaar is er oppas.
Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. De kindernevendienst begint meestal net voor de preek en na het eerste lied na de preek komen de kinderen weer terug. Voor de zegen komen ook de jongste kinderen (weer) in de dienst.

Voorbede

Een belangrijk onderdeel van de dienst vormen de voorbede, omdat we er op mogen vertrouwen dat we alles bij God mogen brengen. Speelt er iets in jouw leven waar je voor wilt laten bidden of danken? Leg dan een briefje in het voorbedeboek dat bij de ingang van de kerkzaal ligt. De predikant zal dit gebedspunt dan meenemen in de gebeden na de preek.

Na de dienst

We nodigen je van harte uit om elkaar na de dienst te ontmoeten met koffie, thee en limonade. 

Bijzondere diensten

Er zijn ook speciale diensten. Voorbeelden zijn:

 

In de agenda kun je alle diensten vinden.