Uur van Lofprijzing

Maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Deze tekst uit Efeze 5: 18 – 20 is de inspiratiebron voor het Uur van Lofprijzing.

Veel zingen

Tijdens het Uur van Lofprijzing zingen we veel liederen om God de lof toe te zingen. We maken daarbij dankbaar gebruik van de Opwekkingsbundel, de evangelische liedbundel Hemelhoog en het liedboek van de kerken. We zingen meestal onder begeleiding van een combo.
Aan de hand van een jaarthema staan de plaatselijke predikanten stil bij een gedeelte uit de Bijbel.

Voorbeden, gesprek en gebed

Alle aanwezigen kunnen hun gebedspunten op een briefje schrijven, die middels mandjes worden opgehaald. Een bijzonder moment als al deze gebedspunten samen komen in één gebed.

Na de dienst er ook altijd de gelegenheid voor een gesprek en/of gebed bij de aanwezige teamleden. De afsluiting vind plaats in de hal met koffie en thee voor de liefhebbers

Waar en wanneer

Wanneer: 8 keer per jaar (niet in de maanden april, juli, augustus en december) op de laatste zondag van de maand. In de agenda kun je zien wanneer het volgende Uur van Lofprijzing is.
Hoe laat: 18.30 uur
Waar: de Kruiskerk

Contactpersonen

Pieter ’t Hart
Coretta Muilwijk