Dienst met Maaltijd van de Heer

Zes keer per jaar vieren we als gemeente het Avondmaal. Een andere naam is Maaltijd van de Heer. We doen dit omdat Jezus dit, in de nacht waarin Hij werd verraden, aan zijn apostelen en dus aan zijn hele kerk heeft opgedragen. Je kunt dit onder andere lezen in Lucas 22: 14 – 20. Door het uitdelen en ontvangen van brood en wijn denken we aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dit blijven we doen tot het moment dat Hij weer terugkomt. 

Brood en wijn

Tijdens de Maaltijd van de Heer delen we brood en wijn met elkaar. Het brood verwijst naar het Lichaam van Christus, dat voor ons is gebroken. De wijn verwijst naar het bloed van Christus, dat voor ons is vergoten toen Jezus aan het kruis is gestorven. 

Open voor iedereen

In onze gemeente is iedereen welkom om mee te delen in brood en wijn. De enige ‘voorwaarde’ is dat je bij Jezus wilt horen. Wil je liever niet deelnemen aan de Maaltijd van de Heer, dan ben je uiteraard vrij om te blijven zitten.

De predikant nodigt iedereen uit om via het middenpad naar voren te komen en brood en wijn te ontvangen. 

Voedselallergie

Heb je een voedselallergie? Laat dat dan vooraf weten aan de diaconie. Samen kunnen jullie dan zoeken naar een manier waarop ook jij deel kan nemen aan de Maaltijd. Voor wie liever niet uit de grote beker drinkt zijn er kleine glaasjes. Voor de kinderen en voor wie dat wil is er in plaats van wijn ook druivensap.

Thuis de Maaltijd mee vieren

Voor iedereen die het niet (meer) lukt om naar de kerk te komen bestaat de mogelijkheid om het Avondmaal thuis te vieren. Als u hiervan gebruik wil maken, kunt u contact opnemen met uw ouderling of contactpersoon of de scriba van de diaconie..

Product voor de voedselbank

Als wij met elkaar de Maaltijd vieren, worden we ook geroepen om uit te delen van onze overvloed. Daarom vragen we iedereen als we de maaltijd vieren een product mee te nemen voor Voedselbank Woerden. Op deze site en in het kerkblad staat vermeld aan welke producten behoefte is. 

Contact