Kerk in Actie

Kerk in actie is een voor de hand liggende organisatie om te steunen, omdat er veel bestaande banden zijn met de diaconie. Kerk in Actie zet zich namens tien oecumenische kerken in voor de naaste, dichtbij en ver weg. In projecten wereldwijd wordt aandacht gegeven aan Zending, Wereld diaconaat en Ontwikkelingshulp.

Enkele van de projecten die zijn gesteund door Vamos:

Geen kinderarbeid, kinderen moeten naar school, El Alto (Bolivia)

Onderwijs in Bolivia voor kinderen van arme ouders is vaak erg eenvoudig. Irpañani ontvangt 70 kinderen van een tot vijf in de middag om bijscholing en huiswerkbegeleiding te geven. Mensen uit de Presbyteriaanse kerk in El Alto, de satellietstad boven La Paz, hebben zich verenigd in de organisatie Irpañani om in een tweetal uitgestrekte, arme wijken kinderen te stimuleren naar school  te gaan en ouders daarbij te begeleiden. Irpañani betekent in het Aymara: laten we hen leiden. De grootste bevolkingsgroep in El Alto bestaat uit Aymara, een van de inheemse bevolkingsgroepen in Bolivia.

 

Recht op bescherming tegen geweld, Fortaleza (Brazilië)

Elke dag komen er in Brazilië vijftig jongeren door geweld om het leven. Cedeca Ceará wil jongeren beschermen tegen dit geweld. Deze organisatie werkt in de twee van de meest geweldadige sloppenwijken in Fortaleza (Jangurussu en Ancuri) aan gemeenschapsontwikkeling en activiteiten voor jongeren en dringt bij de overheid aan om hen onderwijs te bieden en het geweld  te bestrijden.