Ga mee! – jaarthema 2023

Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Als locale kerk doen we hier natuurlijk graag aan mee.

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld.

Als kerk in Woerden gaan we daarom de uitdaging aan om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe we samen Gods liefde kunnen leven. Want we zijn tenlotte allemaal ‘Kinderen van één Vader’, wat betekent dat we groot belang mogen hechten aan de éénheid en verscheidenheid (onder christenen). “Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).”

Ga mee, bid mee, zing mee

Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk verwoordt het als volgt: “Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.” De Reuver hoopt dat er over kerkmuren heen samen gebeden en bijbelgelezen wordt. Wij willen daaraan mee doen. Doe je ook mee?

Illustratie bij jaarthema

Elk onderdeel van de illustratie heeft zijn eigen betekenis. We leggen het graag uit

  • Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.
  • De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding. 
  • Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

Ga je mee? Wie je ook bent, je bent van harte welkom! In de agenda zullen regelmatig activiteiten verschijnen die aansluiten bij dit jaarthema. Natuurlijk dagen we je ook uit om zelf ideeen aan te dragen om dit jaarthema handen en voeten te geven in Woerden!