Inschrijving Theologische Vorming Geïnteresseerden gestart

De landelijke kerk verzorgt al jaren de cursus Theologische Vorming Geïnteresseerden. Deze 3-jarige cursus en andere korte cursussen zijn bedoeld om geloofsvragen dieper te doordenken en achtergrondinformatie aan te reiken. Een van de cursusplaatsen is Rotterdam. 

Verschillende mensen uit Woerden hebben in de afgelopen jaren een of meerdere cursussen van de TVG Rotterdam gevolgd. Zij waren erg enthousiast en daarom delen we hier graag de informatie over het komende cursusjaar.

Op de website www.tvgrotterdam.nl is uitgebreidere informatie te lezen en is het mogelijk om je in te schrijven voor het cursusjaar 2021-2022.

3-jarige opleiding TVG

De cursus TVG is vooral gericht op kennisoverdracht, op interactieve wijze. Bij een beperkt aantal vakken is er meer aandacht voor toerusting

De driejarige basiscursus, welke op dinsdagmorgen wordt gegeven, zal coronaproof klassikaal plaatshebben in de grote zaal van de Alexanderkerk in Rotterdam.  Er komen heel veel boeiende onderwerpen aan de orde.

Korte cursussen

Voor de eveneens op de site te vinden korte cursussen, ook op dinsdagmorgen, maken we gebruik van de kerkzaal van kerkgebouw De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel. Daar is ringleiding voor slechthorenden. Deze korte cursussen, meestal drie ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd. Veel bezinning is ook hier mogelijk.

Zo leerzaam om les te krijgen over dit bijbelboek waar we in de gemeente heel weinig bij stil staan.

Karin volgde de korte cursus Openbaringen.

Voor vragen/antwoorden kunt u bellen met  mw M. Koole, voorzitter TVG Rotterdam, telefoon: 0167-536671, of mailen naar mw M. Bezemer-Rietveld, bestuurslid TVG Rotterdam voor werving en publiciteit, email: . Bezoekt u onze website www.tvgrotterdam.nl.  Daar vindt u het aanmeldingsformulier voor zowel de basiscursus als de korte cursussen en ook enkele leerzame artikelen.

We hopen op heel veel deelnemers aan onze cursussen!