Iemand die houdt van verbinden en lange termijn visies

Als gemeente zijn we altijd op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor lange termijn visies en het leggen van verbindingen tussen de verschillende werkgroepen binnen de kerk, maar ook groepen buiten onze eigen gemeente. Dat kunnen de andere PKN gemeenten zijn, maar ook seculiere organisaties. Kort gezegd: mensen die van vergaderen en overleggen houden om zo samen mooie dingen tot stand te brengen.
Hieronder staat een aantal plekken genoemd waar nu ruimte is voor nieuwe enthousiastelingen om langs deze weg mee te bouwen aan de gemeente. 

Secretaris Jong Woerden

JongWoerden draagt zorg voor alle activiteiten en diensten voor jeugd en jongeren in en buiten de PKN gemeenten in Woerden. Meer weten, kijk op jongwoerden.nl

De secretaris verzorgt de agenda voor de agenda van het dagelijks bestuur (DB) van JongWoerden (doorgaans de 3e donderdag van de maand, tussen september en juni) en verzorgt de verslaglegging van deze meetings. Daarnaast zorgt de secretaris ook voor communicatie met kerkenraden, indien nodig en nodigt hij/zij de deelnemers uit voor respectievelijk het DB en de XL (vergaderingen 3x per jaar, waarbij naast het DB ook de jeugdouderlingen en -diakenen, de CJV, de tienerkerk en andere jeugdwerkactiviteiten aansluiten). De belasting is ongeveer 4-6 uur /maand.

Contactpersoon: Michel Koekoek, zie contactgegevens onderaan deze pagina.

Leden kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad kan gezien worden als het dagelijks bestuur van onze gemeente. Daar worden de lijnen gelegd tussen alle verschillende werkgroepen en commissies. Daar worden de onderwerpen voor de grote kerkenraad voorbereid en eenvoudige beslissingen genomen die passen binnen het beleidsplan. Alle leden van de kerkenraad zijn ambtsdrager. Gezien de huidige samenstelling van de kleine kerkenraad zou een 60-minner de voorkeur hebben.
Wil je weten wat je binnen de kleine kerkenraad zou kunnen doen? Neem dan contact op met scriba Anita. 

Contactgegevens