IBISS

IBISS is een grote organisatie die zich richt op straat en opbouw werk in Brazilië, vooral in de slopenwijken van Rio de Janeiro. De organisatie heeft een duidelijke visie en werkt onder andere via sportprojecten aan het zelfbeeld en de positie van jongeren.

Enkele van de projecten die zijn gesteund door Vamos:

Project Favela Street in Rio de Janeiro (Brazilie)

Favela Street gebruikt voetbal als middel om de communicatieve, organisatorische en sociale vaardigheden van een selecte groep ex-soldado’s uit het IBISS project Soldados Nunca Mais te ontwikkelen. Dit project, waarvan de naam kan worden vertaald als ‘Nooit Meer Soldaat’, vangt jongeren op die ervoor hebben gekozen uit de drugsbendes te stappen en helpt hen hun leven op orde te krijgen. Naast deze ex-soldado’s komen voor Favela Street ook jongeren in aanmerking die grote risico’s lopen toe te treden tot een drugsbende.

Tijdens het programma leert Favela Street hen een goede sportbegeleider te worden. Door vier maanden lang intensief met elkaar op te trekken komt de ontwikkeling van de begeleiders in een stroomversnelling: ze leren vaardigheden als organiseren en samenwerken. En door het succesvolle verloop van de activiteiten die zij organiseren, worden ze zelfverzekerder en stralen dit ook uit. Als echte rolmodellen voor de kinderen die aan de activiteiten deelnemen.

Dagopvang voor straatmeisjes en hun kindje in favela Complexo da Penha in Rio de
Janeiro (Brazilië)

Meisjes die op straat leven hebben grote kans om al jong (soms vanaf 10 jaar) moeder te worden. Met kind zijn ze voor hun vriendjes niet meer interessant en zwerven over straat. IBISS heeft dagopvang opgezet om de kindjes van de straatmeisjes uit de wijk Complexo da Penha op verantwoorde wijze op te vangen. De opvang van deze kinderen moet de jonge (straat-)moeders in  staat stellen om aan structurele toekomstplannen te werken, waarmee ze terug kunnen keren naar de favela van herkomst, weer in hun familie kunnen integreren en ze definitief van straat kunnen blijven.

IBISS bemiddelt daartoe met de familie, de drugsbazen en de jonge moeders. De kindjes worden in de dagopvang opgevangen opdat de moeders kunnen deelnemen aan cursussen voor verantwoord  moederschap en beroepsopleidingen. De moeders en hun kindje krijgen in de dagopvang ook postnatale zorg. Vamos droeg bij aan de inrichting van de dagopvang.