Herfstblad

Uit het kerkblad van 14 oktober 

Herfstblad

 

Langzaam
raak
je  
los van de boom,
roestig verkleurd,
je oppervlak dooraderd
door het tikken van de tijd.

 

Nog even
dwarrel je
onstuimig omhoog,
jeugdig elan vlamt op;
de wind
wakkert
je aan.

 

Maar
onmiskenbaar
nader je
de grond
en geef
je je
gewonnen
aan de vergankelijkheid.

 

En toch . . .
in al je vallen,
met de weemoed
van de dagen,
en het lengen van de nacht,
val je niet anders
dan in Zijn hand.
In eeuwigheid geborgen.

Dominee Gertjan Robbemond