Groeien naar een Groene kerk

De aarde is van God, aan ons gegeven. Hoe gaan we daarmee om? Een belangrijke vraag voor iedere gelovige, maar zeker voor ons als geloofsgemeenschap.

Groen Kerken-actie

De Groene Kerken-actie is gestart als een initiatief van Kerk in Actie en Stichting Tear. De actie richt zich op alle geloofsgemeenschappen, die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Letterlijk aan de slag met ‘rentmeesterschap’ dus. Ook wij hebben ons bij deze actie aangesloten. 
De naam ‘Groene Kerken’ is door de organisaties gekozen vanwege de vele mogelijke associaties met het woord ‘groen’. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht doen. In een wereld, die in toenemende mate te maken krijgt met (de gevolgen van) klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, geven Groene Kerken een tegengeluid. En dat is een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk. We willen ons als geloofsgemeenschap van harte aan deze groene beweging verbinden.

Stap voor stap

Bij de Groene Kerken-actie werk je stap voor stap aan een groenere en duurzamere geloofsgemeenschap. De actie is geen keurmerk, je spreekt de intentie uit dat je de weg van de duurzaamheid op wil gaan en op wil blijven gaan. Het is een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
Binnenkort komt ook op onze gebouwen het bord “Groene Kerk” te hangen.

Meer weten?

Bekijk de presentatie Groene Kerk voor meer informatie of neem contact op met de diaconie.