Gezocht: voorzitter en scriba kerkenraad

In januari 2022 treden Ruud van der Herberg en Wilja Smit als voorzitter en scriba van de kerkenraad af. Hun termijnen zit erop. Dat is een mooie kans om met nieuwe mensen het werk voor de gemeente voort te zetten.

Het voorzitterschap en scribaat (in andere organisaties vaak secretariaat genoemd) zijn belangrijke posten in de kerkenraad. Samen met de predikanten vormen ze het moderamen van de kerkenraad en met ca 10 andere ambtsdragers vormen ze de kleine kerkenraad. Met elkaar zijn ze als het ware het dagelijkse bestuur van de kerk.

Het werk levert veel op:

  • mooie samenwerking met elkaar in de kerkenraad, regelmatig contact met gemeenteleden en daarbuiten (zoals met leden van de Hervormde en Lutherse gemeenten in Woerden);
  • voldoening als plannen en acties goed lopen;
  • ambitie als zaken en mensen nog aandacht moeten krijgen.

In het werk krijgt je geloof telkens een praktische toepassing.

De scriba maakt de agenda’s (en eventueel de verslagen) van de vergaderingen van de kleine en grote kerkenraad, zorgt dat besluiten worden uitgevoerd en voert de correspondentie. Een flinke klus waarvan onderdelen ook door anderen gedaan (kunnen) worden.

De voorzitter leidt de vergaderingen en vormt met de scriba een duo waarin ze veel samen overleggen en acties uitzetten.

Samen

Het werk doen de voorzitter en scriba op basis van het beleidsplan GeroepenGeraaktGezonden II en op wat de grote kerkenraad op hoofdlijnen besluit. Met de predikanten vertegenwoordigen ze onze kerk naar buiten. De kleine kerkenraad heeft een portefeuilleverdeling waarin onderwerpen zijn verdeeld, zoals diaconie, huisvesting, vieringen, pastoraat, communicatie, geloof en cultuur, e.d. Anders gezegd, de werkgroepen zoals pastorale raden, missionaire commissie, WEL-len zijn op deze manier vertegenwoordigd in de kleine kerkenraad.

Als er nieuwe mensen in de kleine kerkenraad komen wordt de verdeling zo nodig weer aangepast aan de wensen van de betreffende leden.

Aantal vergaderingen

Er zijn per jaar 10 vergaderingen van de kleine kerkenraad, 4 grote kerkenraadsvergaderingen en overleg tussen door.

Interesse of meer weten

Ruud en Wilja kunnen je het best zelf meer vertellen over de precieze inhoud van hun taken.