Gezocht: diaken

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. De diakenen vormen samen de diaconie. De diaconie heeft verschillende aandachtsgebieden die worden verdeeld onder de diakenen zoals: voorzitter, jeugd/jongeren diaconaat, ouderen diaconaat, ZWO (=zending en werelddiaconaat), (schuld)hulpverlening, verzorgen vakanties voor mensen die anders niet op vakantie kunnen, contactpersoon richting andere vrijwilligersorganisatie, Kerk en duurzaamheid.

En verder

  • diaken doen volgens een rooster dienst in de kerkdienst. Als diaken steek je de paaskaars aan en verzorg je de collecte;
  • de viering van de maaltijd van de Heer wordt verzorgd door de diaconie;
  • diakenen zijn met elkaar verantwoordelijkheid voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden;
  • de diaconie vergadert 1 keer in de twee maanden;
  • een diaken is lid van de Grote Kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente. De Grote Kerkenraad vergadert 3 keer per jaar;
  • Gemiddeld kost het diaken zijn 8 uur per maand.

Meer weten