Geroepen, geraakt, gezonden (Pinksteren)

Een stem,
een woord
raakt aan mijn leven,
verbreekt de stilte
spreekt mij aan:
“Ik zoek jou,
kom in mijn licht
en laat je onrust gaan.
Je bent gevonden,
wordt gedragen
en gekend
met al je vreugde
en je vragen;
kom gewoon
zoals je bent.”

Deze
onvermoede adem
wekt mij,
blaast me open
vuurt mij aan;
en laat mij groeien
in het licht;
laat mij geloven,
vasthoudend hopen
op Liefde
die
op aarde
hemel sticht.

In mij
komt Zijn kracht
tot leven.
Ik mag opstaan,
met mijn gaven
groot en klein,
om
gedragen
door Gods adem
wereldwijd
getuige
van Zijn Liefde
te zijn.

Gertjan Robbemond