Gedenken bij het Joods monument

Op zondag 2 mei jl. hebben we na de kerkdienst in de Opstandingskerk bloemen gelegd bij het Joods Monument aan de Prins Bernhardlaan. Het monument staat tegenover de kerk en in de nabijheid van Dodenherdenking op 4 mei kunnen en mogen we er als kerk niet aan voorbijgaan.

Sinds 2014 is het daarom een traditie geworden om als geloofsgemeenschap stil te staan bij de vele slachtoffers van de Holocaust, en ook latere oorlogsconflicten. We gedenken opdat we niet vergeten. We gedenken omdat vrijheid door velen is en wordt bevochten en met hun leven is betaald. We gedenken opdat we de vrijheid en vrede hoog houden, voor en met elkaar in alle veelkleurigheid.

Cor van Amerongen, gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau, legde de bloemen.

Foto: Ronald van der Ven