Extra collecte voor hulp aan Haïti

Op 14 augustus werd Haïti getroffen door een zware aardbeving. Bijna 2.000 mensen verloren hun leven en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. Er is sprake van enorme verwoestingen.

Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie (KiA) is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. KiA kan dat allen als u mee doet!

In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte Haïti op maandag en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.

Je kunt je bijdrage overmaken naar rekeningnummer (Diaconie) NL65RABO0373707584 met vermelding EXTRA collecte HAÏTI. 


Of je kunt bijdragen via de mandjes in onze kerken of de kerkapp.