Morgendienst Opstandingskerk

Opstandingskerk Wilhelminaweg 8, Woerden

We verwelkomen onze oud-predikant Nico van Tellingen in ons midden.

RSVP Nu Gratis 84 plekken beschikbaar

Morgendienst Kruiskerk

Kruiskerk Mesdagplein 4, Woerden

Als pionierend predikant is Martine van der Herberg al een paar jaar aan de slag in Het Baken. Ze is ook een medegemeentelid van ons. 

RSVP Nu Gratis 115 plekken beschikbaar

Avonddienst Petruskerk

Petruskerk Kerkplein 5, Woerden

Deze avonddienst zal een klein beetje een experimenteel karakter hebben. Dominee Gertjan Robbemond denkt op dit moment aan de overdenking in de vorm van een …

Morgendienst Opstandingskerk

Opstandingskerk Wilhelminaweg 8, Woerden

Op deze bijzondere zondag op de kerkelijke kalender (Hervormingsdag) vieren we een bijzonder heugelijk feit: 6 jonge gemeenteleden uit de breedte van de Protestantse gemeente …

RSVP Nu Gratis 23 plekken beschikbaar

Morgendienst Kruiskerk

Kruiskerk Mesdagplein 4, Woerden

Deze zondag staat bekend als bijbelzondag. ‘Op zoek naar betekenis’ is het thema. We zullen twee bijbelgedeelten lezen, Nehemia 7:72 - 8:12 en Jacobus 1:19 …

RSVP Nu Gratis 115 plekken beschikbaar

Uur van Lofprijzing

Kruiskerk Mesdagplein 4, Woerden

Deze avond willen we met elkaar de lofzang gaande houden in Woerden. Ds. Jan Willem Stam zal ons in zijn overdenking meenemen naar Gods liefde …

Interkerkelijk morgengebed

Petruskerk Kerkplein 5, Woerden

Op deze dankdag stelt ds. Janwillem Stam de dank centraal. Een wekelijks interkerkelijk morgengebed in de Petruskerk. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Kinderdankdagviering

Maranathakerk Molenvlietbaan 10, Woerden

Een dienst speciaal voor alle kinderen. Ds. Overeem (Hervormd centrum-oost) staat stil bij het thema: ‘Dankend doorgaan’ n.a.v. Genesis 8:15-9:17.

Dankdagviering

Maranathakerk Molenvlietbaan 10, Woerden

Van harte willen we (jo)u oproepen om tijdens deze ‘door-de-weekse dag’ een moment bewust stil te staan bij de dankbaarheid. Tel (jo)uw zegeningen en leef …