Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Kerkdienst Kruiskerk, Maaltijd van de Heer

22 april 09:30

Vanmorgen mogen we als gemeente elkaar ontmoeten aan de Tafel van de Heer. Denkt u, denk jij aan de voedselbankactie?

In deze dienst staan we stil bij een bekend bijbels beeld dat Jezus over zichzelf geeft: Ik ben de goede herder (Johannes 10). Als Jezus dat met zoveel nadruk over zichzelf zegt (goed te zijn), dan moet er ook zicht zijn op ‘foute herders’. En daar spreekt de Bijbel ook vaak over, zowel in Ezechiel 34 als in Johannes 10. Wat maakt die herders ‘fout’, wat maakt Jezus ‘goed’? En hoe zit dat in ons eigen bestaan? Wat maakt dat wij zelf spreken over ‘goede’, maar ook ‘foute’ mensen? Een dienst over ons tekort, maar ook over het tegoed (“bonum”). En aan tafel bij de Heer staat tegenover te-kort, juist het genoeg (om van te delen).

De a-capella zanggroep 4 Him komt zingen.

Orde van dienst

– Welkom door ouderling van dienst

– Aankondiging stil moment van voorbereiding

– Zingen: NLB 150 Loof God, loof hem overal

– Bemoediging en groet

– Gebed om toenadering

– Acapella 4 Him zingt: Sing Halleluja

  Let’s all go down

– Ontmoeting met de kinderen

– Zingen: NLB 285 Het licht is ons voorgegaan

– 1e Schriftlezing: Ezechiël 34:1-10

– 2e schriftlezing uit Johannes 10:11-15

– Zingen: Lied 653: 6 en 7

– Overdenking

– Acapella 4 Him zingt: Wonderful grace

  Father

– Collecte

 

– Gedachtenis aan Miep van de Geest

– Stilte

– Zingen: NLB 904: 1 Beveel gerust uw wegen

 

– Dankgebed, voorbeden en stil gebed

(de kinderen komen terug uit de Kindernevendienst)

– Zingen: Lied 377: 1, 4 en 6.

 

Nodiging

– Beurtspraak

Vg.:  De HEER zij met u.

Gem.: Zijn Geest is in ons midden.

Vg.: Laten we elkaar dan een teken van vrede geven.

Vg.:  Heft uw harten omhoog.

Gem.: Wij heffen ons hart op tot God.

Vg.:  Brengen wij dank aan onze HEER.

Gem.: De HEER is onze dank waard.

– Gesproken tafelgebed

– Gezamenlijk gebeden Onze Vader

– Zingen: Lam van God, Lam van God (Hemelhoog 162)

– Uitdelingswoorden

– Deling van brood en wijn

Acapella4Him zingt:  Pie Jesu

  Stil

  Ik bouw op U

 Tienduizend redenen

– Dankgebed (gezamenlijk gebeden)

 

WEER OP WEG

– Zingen: NLB 23c: 1, 2, 3 en 5 Mijn, mijn herder, zorgt voor mij

– Wegzending en zegen

– Antwoordlied 416: 4 Ga met God en Hij zal met je zijn

Gegevens

Datum:
22 april
Tijd:
09:30
Evenement Categorie:

Locatie

Kruiskerk
Mesdagplein 4
Woerden, 3443CD

Overige informatie

Voorganger
ds. Joost Schelling
1e Collecte
diaconie
2e Collecte
beheer en onderhoud

Kijk bij diensten of activiteiten voor de meest actuele en aanvullende informatie.