Junior Rock Baken

Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 BK Woerden, Nederland

Rock Solid

Opstandingskerk, Wilhelminaweg 8, 3441 XC Woerden, Nederland

Het Baken clan

Voor meer informatie: neem contact op met Martine, Esther of Jan Willem

Solid Friends

Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 BK Woerden, Nederland

Morgendienst Kruiskerk

Kruiskerk Mesdagplein 4, Woerden

Vredesdienst Het werkterrein van Marieke Meiring ligt op Schiphol, het luchthavenpastoraat. Maar zij woont in Woerden en vanmorgen zal ze in deze dienst voorgaan.

Uur van Lofprijzing

Kruiskerk Mesdagplein 4, Woerden

Thema: Een toekomst vol van hoop  Centrale bijbeltekst: Hebreeën 2 : 1-3 Muzikale begeleiding: combo JOY  en organist Marnix van de Ploeg  Voorganger: ds. Gerrit Fredrikze

OPEN (Opstandings)kerk

Opstandingskerk Wilhelminaweg 8, Woerden

De deuren van de Opstandingskerk staan open voor iedereen die even binnen wil lopen voor een momentje rust, een kaarsje aansteken, gebed of gesprek. Ook …

House of Hope

Opstandingskerk Wilhelminaweg 8, Woerden

Heb je mensen in huis die hun thuisland zijn ontvlucht? Of heb je op een andere manier contact met mensen die Oekraïne, of een ander …