Omzien naar elkaar

Als gemeente voelen we ons geroepen om om te zien naar onze naaste dichtbij en ver weg. Dat doen gemeenteleden op eigen initiatief, maar ook georganiseerd.

Het gewone zomaar even bij elkaar langsgaan, is tijdelijk niet meer mogelijk. De onderlinge contacten zullen daarom in eerste instantie per telefoon gaan.

Extra hulp tijdens de coronamaatregelen

Je wilt of kunt je huis niet meer uit. Of je ziet steeds minder mensen en begint je eenzaam te voelen. Of je wil graag iemand helpen, maar je weet niet wie. Of… Je kunt op zoveel manieren geraakt worden door het coronavirus. Laat het ons weten en wij gaan op zoek naar de goede combinaties, want samen staan we sterk!

Neem contact op met een van onze predikanten of een van de ouderlingen.

Contact

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1591372916dreow1591372916nkp@g1591372916nille1591372916hcsts1591372916oojsd1591372916
vrije dag: vrijdag

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1591372916dreow1591372916nkp@d1591372916nomeb1591372916borna1591372916jtreg1591372916sd1591372916
vrije dag: dinsdag

We zijn aangesloten bij het landelijke hulpnetwerk #nietalleen, het Woerdense platform woerdenvoorelkaar.nl en de andere Woerdense kerken.

Wij geloven in de kracht van gebed! Daarom nodigen we iedereen van harte uit om mee te bidden tot God.

Iedere week verspreiden we een coronagebedsbrief. Een hulpmiddel voor wie dat fijn vindt. Zo kan ieder op de plek waar hij of zij is, alleen of met anderen samen bidden. Zo zijn we op afstand verbonden met elkaar en gaat het gezamenlijk gebed tot God door.

De gebedsbrief verspreiden we via deze site en via onze facebookpagina,facebook.com/gkwoerden/

Sinds begin april 2020 hebben de voorgangers van Woerden een speciale luisterlijn voor inwoners uit Woerden geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur zijn zij via telefoonnummer 0348-215 030 bereikbaar. Ook is de telefoonlijn aangesloten bij het lokale platform“Woerdenvoorelkaar.nl” en het landelijke hulpnetwerk “nietalleen.nl”.

De telefoonlijn is bedoeld voor iedereen die tijdens de
Coronacrisis graag zijn verhaal wil delen, met (levens)vragen zit, om aanspraak verlegen zit of eens iemand van een kerk zou willen spreken. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn om van deze service gebruik te kunnen maken. Bijna alle voorgangers van Woerden doen aan dit initiatief mee. Volgens een rooster op basis van hun beschikbaarheid bezetten ze de telefoonlijn tijdens de Corona-maatregelen.

Luisterlijn Het Oor

De luisterlijn is vernoemd naar het inloopspreekuur “Het Oor”, waar normaal gesproken elke donderdag een voorganger uit een Woerdense kerk in buurtcentrum De Plint aanwezig is. Maar omdat De Plint gesloten is, gaat hun service dus nu telefonisch door. In principe is de lijn beschikbaar totdat De Plint weer opengaat. Maar mocht de lijn voorzien in een behoefte, dan overwegen ze ook daarna ermee door te gaan, aldus de initiatiefnemende voorgangers. 

Alle gegevens op een rij:

Luisterlijn “Het Oor” is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 12.00 – 18.00 uur op het nummer 0348-215 030

Financiële hulp

Op zondag 10 mei hebben we maar liefst 14 dozen opgehaald voor de voedselbankactie! Een mooi succes! Daarvoor heel hartelijk dank voor alle mensen die deze dozen gevuld hebben. 

Een korte impressie van de inzameling op 10 mei 

Op zondag 14 juni herhalen we de voedselbankactie. U kunt uw producten weer brengen naar de Opstandingskerk tussen 12.00 – 13.00 uur.

Bij mooi weer staan de dozen weer buiten en anders loopt u even naar binnen volgens de aangegeven route. In overleg met de voedselbank ontvangen ze graag de volgende producten:

– Kruidenmixpakjes
– Pannenkoekenmix
– Houdbare melk
– Allesreiniger
– Kindertandpasta

Mogen we weer op uw medewerking rekenen?

In de afgelopen jaren constateerden we binnen de diaconie dat de zorg voor mensen in armoede en met schulden tekortschoot. We waren onvoldoende in staat om de mensen die het betreft te vinden. Wanneer er een hulpvraag kwam, bleken we onvoldoende toegerust om goed te kunnen helpen. Kortom: de wil was er wel, maar de kennis en kunde ontbrak.

Schuldhulpverlening is complex
Het armoedevraagstuk is complex. Er zijn veel redenen om in ‘armoede’ te vervallen, problematische schulden te hebben. Prioriteit bij hulpverlening is het schuldenvrij worden! Door assistentie wordt de basis gelegd om orde op zaken te stellen.

Schuldhulpverlening vraagt om speciale kennis en kunde. Daarom hebben enkele diaconieën in Woerden besloten zich bij een organisatie aan te sluiten die de expertise kan bieden. De landelijke organisatie ‘SchuldHulpMaatje’ biedt ons die.

Oprichting SchuldHulpMaatje Woerden
Via dominee Joost Schelling waren we al bekend met deze organisatie. Vanaf de zomer van 2019 is er contact geweest en is het initiatief genomen te komen tot de oprichting van de Stichting SchuldHulpMaatje Woerden.

De landelijke organisatie stelt eisen aan deze oprichting. De belangrijkste voorwaarden zijn dat minimaal 3 vertegenwoordigers uit minimaal 3 lokale kerken de intentieverklaring tekenen om de oprichting te ondersteunen. In de eerste week van 2020 zijn de handtekeningen geplaatst.

De initiatiefnemers zijn de diaconieën van de Nederlands Hervormde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de  Gereformeerde Kerk. André van Heusden (NHK) is naast initiatiefnemer ook kwartiermaker voor de oprichting. We hopen dat in april 2020 de oprichting een feit is.

De op te richten stichting is een onafhankelijk organisatie met een sterke verbondenheid met de kerken. We starten met 3 ondersteunende kerken, maar het doel is dat zoveel mogelijk kerken in Woerden zich verbonden voelen en zich aansluiten bij dit initiatief. De Rooms Katholieke Kerk heeft al aangegeven het initiatief te steunen.

Het doel van de Stichting is primair gericht op schuldhulpverlening, maar vaak blijkt dat er meer ondersteuning nodig is. Zoals eerder genoemd is er vaak meer aan de hand. Mensen verdienen het om op-orde te komen.

Hulp is welkom
We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor het kunnen verlenen van hulp zijn er vrijwilligers nodig zoals: coördinatoren en SchuldHulpMaatjes.

Maar vooral willen we u vragen om te bidden voor dit mooie initiatief.

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Hoewel de vakantie voor velen van ons nog erg onzeker is vanwege de coronacrisis, is in veel gezinnen in Woerden het vraagstuk over de vakantie niet onzeker: zij kunnen sowieso niet, omdat ze hier geen geld voor hebben.

Graag willen we hen deze zomer verblijden met een vakantietas, gevuld met leuke spullen waar de kinderen zich in de vakantie mee kunnen vermaken. Help je dit jaar (weer) mee met het vullen van een vakantietas?  

Hoe gaat dit zijn werk?
Nadat u zich aan heeft gemeld om één tas of meerdere tassen te willen vullen. Krijg u even later een gezin toegewezen en daarbij krijg je één of een aantal tassen (afhankelijk van de samenstelling van het gezin). Vorig jaar bleken de tassen klein, dit jaar zijn de tassen groter en fairtrade gemaakt.

Dan gaat u de tas vullen. Onder het kopje “wat stop je in de tas” staan veel tips.

Er komen ook nog spullen en tegoedbonnen beschikbaar die Stichting Present en de diaconie van de Gereformeerde kerk hebben verzameld (later meer info hierover). U kunt zelf bepalen of bepaalde tegoedbonnen leuk zijn voor het gezin. Als de tas klaar is, kunt u de tas inleveren of zelf naar het gezin brengen.

Aanmelden:

Ja, ik doe mee met de actie vakantietas
Alle gegevens worden uitsluitend voor deze actie gebruikt.
Let op: geen spaties of streepjes toevoegen. Alle 10 cijfers mogen achterelkaar getikt.
Dan kunnen we de vakantietas(sen) brengen.
Deze vraag is niet verplicht. We stellen hem om (jo)u te kunnen koppelen aan een gezin met kinderen in dezelfde leeftijd.
Ook deze vraag is niet verplicht, maar helpt bij het koppelen aan een gezin.

Wat stop je in de tas

Download het document met tips per leeftijd. 

Data overzicht:

  • T/m 31 mei opgeven.
  • 7 juni ontvangt u een mail met daarin anoniem de gegevens van het gezin waarvoor u een tas kunt maken. En nogmaals de uitleg van de actie.
  • 6-10 juli brengt u de tas weg naar het gezin, of levert u de tas in waarna iemand de tas wegbrengt.

De tas brengen
Zoals u al kon lezen is er een mogelijkheid om de tas zelf naar het gezin te brengen. Die mogelijkheid willen we aanbieden omdat iedereen steeds meer leeft in zijn eigen “bubbel”. We raken steeds meer vervreemd van elkaar, terwijl we allemaal stad of dorpsgenoten van elkaar zijn. Als u dat wilt, kunt u dat aangeven op het aanmeldformulier.

In de mail van 7 juni krijgt u de adresgegevens. Dit doen we uiteraard alleen bij gezinnen die daarvoor toestemming hebben gegeven. Er zijn ook veel gezinnen die het prettig vinden als de tas wordt gebracht door een medewerker van de kerk. Dus u hoeft de tas niet zelf te brengen, het kan wel.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar de diaconie.

Alvast hartelijk dank voor het opgeven, hoop dat we er met ons allen weer veel gezinnen en kinderen blij kunnen maken.

Samenwerking
Stichting Present heeft in dezelfde periode de zomerpakketen actie. De diaconie van de Gereformeerde kerk en Stichting Present werken nauw samen en verdelen de adressen van de gezinnen onderling.

Tijdens iedere online-viering zal er gecollecteerd worden voor 2 doelen. De bestemming van de eerste collecte vindt u hieronder. De bestemming van de 2e collecte is altijd voor het gemeentewerk. 

Rekeningnummers

  • 1e collecte: Rekeningnummer NL65RABO0373707584 met vermelding collectedatum en doel
  • 2e collecte: Rekeningnummer NL88RABO0373709692 met vermelding collectedatum en KERK

Bestemming eerste collectes

19 april Het Baken

De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor het ten uitvoer brengen van de  missionaire opdracht van onze kerk. Werk ten behoeve van de pioniersplek “Het Baken”.

26 april Stichting Present

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Zorgen dat er geholpen wordt. Als makelaar in vrijwilligerswerk maken zij het mogelijk om als groep of individu in je eigen woonplaats je in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Ze zorgt er voor dat kleine klussen in en rond het huis van de hulpvrager kunnen worden uitgevoerd door vrijwilligers. Om dit organisatorische werk te kunnen uitvoeren is onze steun nodig.

3 mei Noodhulp vluchtelingen in Nigeria

In Noordoost-Nigeria, zijn in tien jaar tijd 20.000 mensen vermoord en 4.000 ontvoerd. Velen zijn getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims.

Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water. Hygiëne laat zeer te wensen over. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme.

Meer informatie op https://www.kerkinactie.nl/projecten/dialoog-tussen-christenen-en-moslims

10 mei Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor ons eigen jeugdwerk. De opbrengst maakt het mogelijk (online) activiteiten te realiseren als: Catechese, Clubwerk, Kindernevendienst, Tienerkerk, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Tienerkamp, Examenrozen, Sirkelslag, Pizza-Passion.

17 mei Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

Meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school

21 mei Hemelvaartsdag “Pioniersplek Twintigers”

De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor het ten uitvoer brengen van de  missionaire opdracht van onze kerk. Werk ten behoeve van de pioniersplek “Twintigers Woerden”.

24 mei Diaconale vakanties

Een onverwacht groot aantal mensen in Woerden kan het zich niet veroorloven om op vakantie te gaan. Voldoende financiële middelen ontbreken. Door hulp van de gezamenlijke diaconieën van onze stad lukt het om toch een aantal gezinnen een week vakantie op een park aan te bieden. Uit de reacties die worden ontvangen blijkt hoe deze gezinnen hebben genoten van dat weekje uit.

31 mei

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals de gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen. Via Kerk in Actie kunt u juist deze diaconale hulp steunen.

Meer informatie:https://www.kerkinactie.nl/projecten/-in-de-rug-voor-jonge-open-kerk

Wie helpt?

Nog altijd leven kinderen in Roemenië onder erbarmelijke omstandigheden. Gezinnen proberen het hoofd boven water te houden en kinderen zijn vaak de dupe. De Stichting Roemeense Kinderhulp heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken en helpt de lokale bevolking in vier plaatsen in Transylvanië (Sovata, Sarateni, Chibed en Eremitu) met diverse projecten. Naast een eigen familiekindertehuis en een hulpgoederentransport, organiseert zij al 30 jaar kindervakanties voor kansarme kinderen. Dit jaar komen van 12 juli tot en met 1 augustus 42 Roemeense kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 11 jaar naar Nederland voor een bijzondere vakantie. Deze vakantie biedt de kinderen de kans om hun eigen ellende even te vergeten en éénmalig een unieke ervaring te beleven die hen hun hele leven bijblijft. Voor deze vakantie zoeken wij gastgezinnen om de kinderen deze unieke ervaring mee te geven.

Ervaring voor de kinderen

De vakantie hoeft zeker geen luxe vakantie te zijn. De eerste keer de zee zien, samen naar het zwembad, een spelletje doen, een stukje fietsen, met alle kinderen naar het pretpark, lekker dansen op de kindervakantiedisco. Stuk voor stuk herinneringen die genoemd worden als er gevraagd wordt naar de favoriete momenten van de kinderen die in het verleden mee geweest zijn met de kindervakantie. Een andere omgeving geeft de kinderen een stimulans om iets van hun leven te maken. Enkele kinderen waren zo enthousiast over de kindervakantie, dat zij jaren later als begeleider mee zijn geweest.

Wat kun je verwachten

De kinderen verblijven per tweetal bij een gastgezin. De gastgezinnen worden goed begeleid: er komen twee begeleiders uit Sovata mee om u en de kinderen te helpen bij taal- en/of andere problemen; ook is er een informatieavond en staat de Stichting de gastgezinnen bij met raad en daad. Ook gastgezinnen onderling helpen elkaar met opvang, tips en ondernemen samen activiteiten.

De kindervakantie is niet alleen een unieke belevenis voor de Roemeense kinderen, ook voor het Nederlandse gezin geeft dit een bijzondere kijk op hun eigen leven. Beleef eens een andere vakantie en doe mee met de kindervakantie van de Stichting Roemeense Kinderhulp!
Helpt u deze kinderen aan nieuwe unieke ervaringen en herinneringen?

Meer weten

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan en neem voor meer informatie contact op met:
Karin Mentink: 030- 6886 128,
Petra de Vos: 0348-5541 99
Keesjan Steverink: 06-2460 7614
Saskia Schippers: 06-28277367 of
Caroline de Kruijf: 06-11270674

moc.p1591372916luhre1591372916dnike1591372916sneem1591372916eor@o1591372916fni1591372916
www.roemeensekinderhulp.nl of onze facebook-pagina www.facebook.com/RoemeenseKinderhulp

We voelen het als onze opdracht om ook onze medemens ver weg te helpen. Dit doen we door het ondersteunen van zending en werelddiaconaat (ZWO) projecten. Projecten die we ondersteunen zijn o.a.:

Contact

Indien nodig kunnen wij ook (tijdelijk) praktische of financiële hulp bieden. Neem contact op met een van de contactpersonen om te horen wat wij voor je kunnen betekenen.

Contact

Als het even niet goed gaat, kunnen de diakenen iets voor u betekenen met een luisterend oor en advies. Wij hebben contacten bij diverse instellingen, zoals de Gemeente, de Voedselbank, maatschappelijk werk en Stichting Leergeld Woerden. Wij willen je de weg wijzen en eventueel begeleiden naar deze instellingen.

Contact


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *