Eeuwigheidszondag

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.
@Taizé
 
Zowel in de Kruiskerk als in de Opstandingskerk herdachten we zondag 22 november in de dienst alle gemeenteleden die het afgelopen (kerkelijk)jaar zijn overleden. We staken kaarsen aan, als herinnering aan alle overledenen en als teken van Gods Licht. We mochten ons laten bemoedigen en troosten door de woorden uit 1 Korintiërs 13.
 
‘s Middags stonden de deuren van de Opstandingskerk opnieuw open. Ieder die dat wilde kon binnenlopen om een kaars te branden voor een overleden naaste. Zo mooi dat velen hier gebruik van hebben gemaakt.
 
#dankbaardatditkon #verdrietdraagjenietalleen #LichtvanGod
 
De diensten zijn na te luisteren via diensten naluisteren.
 
Gedachtenisdienst Kruiskerk
Inloopmoment Opstandingskerk
Gedachtenisdienst Opstandingskerk