Een goed gesprek over…. Dietrich Bonhoeffer

Meer informatie volgt binnenkort.

Datum: 8 april
Tijd: 19.45 – 21.30 uur
Plaats: Opstandingskerk
Leiding: ds. Joost Schelling

Aanmelden

Graag vermelden i.v.m. evt. vragen of doorgeven van wijzigingen.
Meld je ook anderen aan? Geef dan a.u.b. per activiteit aan met hoeveel je komt.