Een flinke stapel kaarten

Op zondag 22 maart vroegen we om tijdens of na de dienst kaarten te maken voor de gemeenteleden die door alle maatregelen bijna geen bezoek meer krijgen. Daar is flink gehoor aan gegeven. Een flinke stapel van tientallen kaarten is bezorgd bij even zoveel adressen in de gemeente. Een spoor van hoop in een moeilijke en onzekere tijd.

Iedereen bedankt voor de deelname aan deze kaartenactie!