Duurzaamheid, een bijbelse opdracht!?

De afgelopen dagen hadden we een zeer warme nazomer. Enerzijds nodigt dit uit om te genieten van nog even een aantal mooie dagen. Velen doen dit ook. Anderzijds voelt het ook vreemd aan dat we zo halverwege september nog met hoge temperaturen te maken hebben. Wanneer we daar de berichten over de extreme regenval in andere delen van de wereld naast plaatsen, dan kan het ons niet ontgaan dat ons klimaat aan het veranderen is. We hebben meer met extremen te maken. Dat is reden tot bezorgdheid, want het beïnvloedt ons samenleven in allerlei opzichten.

In het spoor van Jezus het goede doen

Het vraagt om goede plannen hoe we met klimaatverandering en de effecten ervan omgaan. Juist ook met oog en oor en hart voor de komende generaties. Dit is best een ingewikkelde materie waar eenvoudige oplossingen niet (altijd) makkelijk te geven zijn. Deze vraagstukken raken ook aan onze kerkgemeenschap omdat we leven vanuit Gods opdracht om de schepping te bewerken en te bewaren. In het voorjaar is in dit licht gesproken over duurzaamheid en gas(t)vrijheid. Daarmee is het niet klaar. Het gesprek is ingezet en vraagt om doorvertaling naar concrete stappen. Hoe die er uit zien zullen we met elkaar moeten bepalen en we hebben hierbij elkaar nodig, om in het spoor van Jezus het goede te doen.

Meedenken

Wil je meedenken hoe we als kerk mee kunnen werken aan een meer duurzame wereld? Laat het de diakenen weten, zij gaan graag met je in gesprek. Uiteraard hoef je geen lid te zijn van de gemeente om te reageren.