Welkom dominee Antje Groenendijk

Dankbaar en gezegend, dat is zoals we ons nu als gemeente voelen! Afgelopen week heeft dominee Antje Groenendijk-Meindersma laten weten dat zij graag naar Woerden komt om hier als dominee voor onze gemeente aan de slag te gaan. Zij zal dit vanaf na de zomer doen samen met dominee Gertjan Robbemond, jeugdwerker Ruben Smouter en heel veel vrijwilligers!  
 
Onderstaand bericht van dominee Antje Groenendijk, schreef zij nadat ze het beroep, dat op haar was uitgebracht, had aangenomen. 
 
Beste leden van de Gereformeerde Kerk van Woerden-Zegveld, Vrijdagavond heb ik de beroepingsbrief van uw kerkenraad mogen ontvangen. Daar ben ik blij mee en dankbaar voor.
Zoals ik op de gemeenteavond al aangaf, ben ik in de loop van de afgelopen maanden door de contacten met de beroepingscommissie tot de conclusie gekomen dat er sprake is van een goede match tussen uw gemeente en mij.
Daarom neem ik van harte en met overtuiging het beroep aan. lk voel mij geroepen, heb ontzettend veel zin en ben zeer gemotiveerd om in de veelkleurige Gereformeerde Kerk van Woerden-Zegveld het evangelie van de liefde van God uit te dragen.
Om met mijn collega’s de kar te trekken en er samen met u en jullie een goede en vruchtbare tijd van te maken.

Mijn man en ik zien uit naar de zondag van de verbintenis, (waarschijnlijk) zondag 1 september, en naar onze verhuizing naar Woerden.   

Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal!
Antje Groenendijk-Meindersma

Antje Groenendijk krijgt uit handen van Anita den Hollander (scriba) de beroepingsbrief, die zij dezelfde avond nog ondertekent. Jitske van Dijke (kerkenraadslid) en Karin ter Horst (voorzitter beroepingscommissie) zijn ook bij dit bijzondere moment aanwezig.