Kerkbalans

Eenmaal per jaar, in januari, ontvangen alle gemeenteleden een verzoek de kerkgemeenschap financieel te steunen zodat we verder kunnen bouwen aan de gemeente, maar ook onze bijdrage kunnen leveren aan de wereld om ons heen. Dit gebeurt bij de jaarlijkse actie KERKBALANS, waarbij een vaste vrijwillige bijdrage (VVB) wordt gevraagd voor kerk, diaconie, zending en/of evangelisatie.

Kerkbalans digitaal

Heeft u aangegeven digitaal te willen doneren? Klik dan op de afbeelding hiernaast.

Volgend jaar ook je bijdrage aan kerkbalans digitaal regelen?Stuur dan de kerkrentmeesters voor december een mail met vermelding van je naam en adres. Je ontvangt dan per mail alle benodigde gegevens voor digitaal inloggen.

Rekeningnummers kerk, diaconie, zending (ZWO) en evangelisatie (Missionaire Commissie)

Kerk
NL98RABO0373709609 (tot 31-10-18: NL97 FVLB 0635 805 626) t.n.v. Geref. Kerk Woerden.

Diaconie
NL10RABO0373709641 (tot 31-10-2018: NL24 FVLB 0635 811014) t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Woerden.

ZWO
NL35RABO0373709676 (tot 31-10-2018: NL77 FVLB 0635 811030) t.n.v. ZWO Geref. Kerk Woerden

Missionaire Commissie
NL35RABO0373709579 (tot 31-10-2018: NL56 FVLB 0635 805588) t.n.v. Miss. Comm. Geref. Kerk Woerden

Let op: nieuwe rekeningnummers per 1-11-2018

Wij verzoeken u z.s.m. om uw (automatische) betalingen aan te passen aan de nieuwe bankrekeningnummers. Gemeenteleden die via incasso hun betalingen laten doen hoeven geen actie te ondernemen.

Waar wordt uw en jouw geld aan besteed?

Dat is niet in een paar woorden uit te leggen en daarom geven we ieder jaar een VVB boekje uit. Zodra het boekje uit is is het hier te lezen. 

Contactpersoon Actie kerkbalans
Kerkrentmeester Flip Romijn, 06 44550222