Stichting Diaconale Initiatieven

Doelstelling

De stichting (Protestantse Stichting Diaconale Initiatieven Woerden) heeft als doel diaconale initiatieven te faciliteren die door leden van de Gereformeerde Kerk Woerden gestart zijn en waarbij deze initiatieven het doel hebben om hulpbehoevende mensen te ondersteunen uit liefde voor God.

De stichting begeleidt de aangesloten projecten bij het voeren van hun financiële administratie. De stichting heeft geen winstoogmerk. Verder hanteert de stichting geen beloningsbeleid.

Beleidsplan 2017 – 2019

Het beleidsplan kunt u onderaan deze pagina vinden bij Documenten.

Projecten

Op dit moment valt alleen het Rusland-project, o.l.v. Atie de Koning, onder de stichting. Kijk op de website van het Rusland-project voor meer informatie over dit mooie project.

Financieel Steunen

NL37RABO0373713908: t.n.v. Stichting Diaconale Initiatieven Woerden

ANBI-status

De stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belastingdienst.

ANBI-naam: Protestantse Stichting Diaconale Initiatieven Woerden
RSIN-nummer/fiscaal nummer: 855866743
KvK-nummer: 64816451
Bankrekeningnummer: NL37RABO0373713908
Opgericht: december 2015

De stichting en dus ook het Rusland-project vallen onder de hoede van de Gereformeerde Kerk Woerden en daarom worden de jaarstukken en het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad. Daarna worden de jaarstukken ter kennisgeving doorgestuurd aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken te Utrecht (RCBB) en ter publicatie onderaan deze pagina opgenomen.

Bestuur

Marly Engel (voorzitter, 06-19987682)
Arie-Jan van der Maarl (penningmeester)
Atie de Koning (bestuurslid)

Post- en bezoekadres

Postbus 48
3440 AA Woerden

Wilhelminaweg 8
3441 XC Woerden

Contact

Voor vragen of het aandragen van een nieuw doel, kun je contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Vanaf 1992 is het thema in Rusland en bij de presentaties in Nederland: “De woestijn zal bloeien als een narcis!” Zie Jesaja 35:1. Wat betekent: BIJ GOD, IS ER VOOR IEDEREEN HOOP. In gevangenissen is dit natuurlijk een bemoedigend Woord.