Bloemenfonds

Iedere zondag staat er een boeket bloemen voor in de kerk. Na afloop van de dienst wordt het boeket als blijk van medeleven, dank of felicitatie bij een gemeentelid gebracht. De kosten voor deze bloemengroet worden betaald uit het Bloemenfonds.

Iedere gift hiervoor is van harte welkom in de pot bij de kaart bij de hoofdingang van de kerk of via een overschrijving.

Contact

Bloemengroet Kruiskerk


Bloemenfonds Kruiskerk: NL05 ABNA 0930 7151 79 onder vermelding van bloemenfonds

Bloemengroet Opstandingskerk

Henny Hordijk,
Bloemenfonds Opstandingskerk NL63RABO0373709560 onder vermelding vermelding bloemenfonds