Kerkbalans

Eenmaal per jaar, in januari, ontvangen alle gemeenteleden een verzoek de kerkgemeenschap financieel te steunen zodat we verder kunnen bouwen aan de gemeente, maar ook onze bijdrage kunnen leveren aan de wereld om ons heen. Dit gebeurt bij de jaarlijkse actie KERKBALANS, waarbij een vaste vrijwillige bijdrage (VVB) wordt gevraagd voor kerk, diaconie, zending en/of evangelisatie.

Kerkbalans digitaal

Heb je aangegeven digitaal te willen doneren? Dan ontvang je in de 1e of 2e week van januari een mail met inlogcodes. Mail niet ontvangen? Neem dan z.sm. contact op met de coördinator van Actie Kerkbalans. Zie voor contactgegevens onderaan dit bericht.

Rekeningnummers 

Kerk
NL98RABO0373709609 (tot 31-10-18: NL97 FVLB 0635 805 626) t.n.v. Geref. Kerk Woerden.

Diaconie
NL65RABO0373707584 (tot 31-10-2018: NL24 FVLB 0635 811014) t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Woerden.

ZWO
NL56RABO0373707649 (tot 31-10-2018: NL77 FVLB 0635 811030) t.n.v. ZWO Geref. Kerk Woerden

Missionaire Commissie
NL35RABO0373709579 (tot 31-10-2018: NL56 FVLB 0635 805588) t.n.v. Miss. Comm. Geref. Kerk Woerden

Let op: 1-11-18 zijn we overgegaan naar nieuwe rekeningnummers. Wij verzoeken u z.s.m. om uw (automatische) betalingen aan te passen aan de nieuwe bankrekeningnummers. Gemeenteleden die via incasso hun betalingen laten doen hoeven geen actie te ondernemen.

Kerkbalansfolder

Omdat niet in een paar woorden is uit te leggen waar we de vrijwillige bijdragen aan besteden, geven we ieder jaar een folder uit.

Contact