10den de luxe

Een extra stap naar rechtvaardigheid

In deze tijd van het jaar verwennen we elkaar weer volop. Alleen al voor Sinterklaas verwacht de detailhandel een extra omzet van bijna een half miljard Euro. Of dat luxe is moet u vooral zelf bepalen. Voor de één zullen de cadeaus in de zak pure luxe zijn, terwijl de ander in deze tijd van crisis uitgaven voor deze periode opspaart die eigenlijk hard nodig zijn.

Dat er wereldwijd sprake is van een ontzettend scheve verdeling van rijkdom en armoede is een open deur. Daarom wil de diaconie opnieuw het initiatief Tienden de Luxe onder uw aandacht brengen.

Hoe het werkt

Door het Tienden de Luxe initiatief wil de diaconie een “extra” mogelijkheid bieden om ons bewust te zijn van onze luxe en daar iets mee te doen.

Als u een uitgave doet die u, als u het goed bekijkt, in uw geval best als een “luxe” uitgaaf zou kunnen bestempelen, dan stort u “een tiende deel” (of een ander percentage naar keuze) van het bedrag van de aankoop op de bankrekening van de diaconie (bankrekening NL65rabo0373707584 t.n.v. Geref. Kerk Woerden t.b.v. diaconie), onder vermelding van “Tiendenproject xxx” (invullen projectnaam – zie onder)). De diaconie geeft het bedrag door aan een project dat zich specifiek richt op armoedebestrijding wereldwijd. U kiest zelf een project uit een lijstje van drie.

Wij spreken over “Tienden” (10%) omdat dit begrip een bekende Bijbelse klank heeft, maar wel in een andere context werd voorgeschreven. Tien procent is dus vooral spreekwoordelijk bedoeld; het mag elk ander percentage of bedrag zijn waarbij u een goed gevoel hebt.

De Projecten

Hieronder vindt u de projecten die zijn geselecteerd:

Laptop, beamer en projectiescherm voor voormalig weeshuis aan de Havenstraat

Wij willen graag een laptop, beamer en projectiescherm aanschaffen voor de inventaris van het voormalig weeshuis aan de Havenstraat. Daarmee gaat een al lang levende wens in vervulling. In dit gebouw vinden tal van activiteiten plaats, zoals De Meerpaal (begeleiding en een slaapplaats voor mensen, die tijdelijk dakloos zijn), Inloophuis ’t Centrum (eten en drinken tegen een lage prijs in een huislijke omgeving), de koffiebranderij OVErHOOP, de Gebedswinkel en nog veel meer.

Mevrouw Tamerus (de Haarlemmer olie voor alle activiteiten in het voormalig weeshuis) reageerde enthousiast bij alle extra mogelijkheden, die deze aanschaf zal bieden. “Nu kunnen we extra inhoud geven aan het Theater van de vriendschap, aan de educatieve avonden en andere gezamenlijke activiteiten voor de bezoekers en dit inzetten als hulpmiddel tijdens de evangelisatiediensten, bij de alpha cursus, kortom te veel om allemaal op te noemen”.

Voedselbank Woerden

Ook in Woerden is er een steeds grotere groep mensen die financieel niet meer rond kunnen komen door de crisis. De lokale voedselbank helpt deze mensen met voedselpakketten. Het voedsel uit de pakketten komt uit van fabrieken (via een centraal distributiecentrum) en van lokale supermarkten. De aanvoer van voedsel door fabrikanten en supermarkten wordt echter steeds minder, terwijl er meer aanvragen bij komen. Meer informatie vindt u op op de website van de voedselbank .

Pompen voor Burkina Faso (Stichting Faso):

Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld en Midebdo in het uiterste zuiden is één van de armere streken in het land. Veel wat voor ons heel gewoon is, zoals schoon drinkwater ontbreekt daar totaal. Stichting Faso zet zich ervoor in om geleidelijk ervoor te zorgen dat elk dorp een waterpomp gaat krijgen.  Meer informatie vindt u op de website van  stichting Faso.

Onderwijs voor Dalit kinderen in India (Kerk in Actie)

In het hindoeïstische India hebben mensen zonder kaste (Dalits) in de praktijk geen enkele recht. Hierdoor worden ze vaak gediscrimineerd en achtergesteld. Daardoor gaan veel Dalit kinderen niet naar school. Stichting Cards ontwikkelt en runt speciale onderwijsprogramma’s voor deze kinderen tussen 5-15 jaar zodat uitval voorkomen wordt en ze bewuster worden van hun mogelijkheden en toekomst. Daarnaast steunt Cards de ouders d.m.v. microcredieten zodat zij extra inkomsten kunnen verdienen. Meer informatie vindt u op de site van kerkinactie.