Zondagse diensten

Diensten

Diensten

We hebben veel variatie in muzikale bijdrage

Diensten

Diensten

Als gezegende mensen gaan we de week weer in.

Diensten

Diensten

Na het kindermoment gaan de kinderen naar de eigen ruimte

Zondagse diensten Bijzondere diensten Rondom de diensten
Elke zondagmorgen kun je in onze gemeente naar de kerk. 's Avonds ben je welkom in de gezamenlijke PKN avonddienst, die in één van de PKN kerken van Woerden plaatsvindt. Kijk in de agenda voor meer informatie over de komende diensten.

Kerkomroep

Alle diensten zijn ook live, via kerktelefoon of internet, te volgen of later na te luisteren.

Morgendiensten

Je bent van harte welkom in de Opstandingskerk en de Kruiskerk. De dienst begint om 9.30 uur, de deuren zijn 15 minuten ervoor open. Tijdens de wintertijd beginnen de diensten in de Kruiskerk om 10.00 uur. Tijdens de zomervakantie van de lagere scholen is er slechts één dienst, afwisselend in de Opstandingskerk en de Kruiskerk.

Avonddiensten

De avonddienst worden door de gezamenlijke PKN-kerken in Woerden georganiseerd. Deze diensten vinden daarom afwisselend in de Lutherse kerk, Petruskerk, Maranathakerk, Kruiskerk of Opstandingskerk plaats. De avonddiensten beginnen om 18.30 uur.

Verloop van de dienst

Iedere kerkdienst heeft een aantal vaste onderdelen. Het geheel noemen we de liturgie of orde van dienst. Deze kun je vinden in de zondagsbrief die je aan het begin van de dienst krijgt, volgen op het scherm of bekijken bij de desbetreffende dienst in de agenda.

Een aantal vaste onderdelen:

  • We worden stil. Om ruimte te maken in ons hoofd en de dingen die ons bezighouden los te laten, zodat we onze aandacht kunnen richten op de ontmoeting met God en met elkaar.
  • We zingen God de lof toe. We zingen met het orgel, een band of de piano. We zingen uit verschillende liedbundels, maar de meeste liederen komen uit het Nieuwe Liedboek (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013). In de kerk vind je exemplaren om tijdens de dienst te gebruiken.
  • We lezen uit de Bijbel. We lezen uit De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), maar ook uit de Bijbel in Gewone Taal (2014).
  • Tijdens de preek geeft de predikant uitleg over de gelezen tekst(en) en legt daarbij verbindingen met ons dagelijks leven.
  • We danken en bidden tot God. We danken voor alles wat we gekregen hebben, maar bidden ook om zijn kracht en hulp. Wil je dat er ergens speciaal voor gebeden wordt, dan kun je dat doorgeven door een briefje in het voorbedenboek te leggen of door een mail te sturen.
  • We delen van onze overvloed. Er zijn iedere zondag twee collectes tijdens de dienst. De eerste collecte is bestemd voor onze naaste dichtbij of ver weg. De tweede voor het werk van de gemeente en het onderhoud van de gebouwen. De collecte is vooral bedoeld voor leden en vaste gasten en is zeker niet verplicht. Er kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen. Tijdens de collecte mogen de jongste kinderen bij de oppas worden opgehaald.
  • We ontvangen Gods zegen. Zo mogen we als gezegende mensen de nieuwe week beginnen. De predikanten maken veelvuldig gebruik van de beamer om met beeld of geluid de liturgie te ondersteunen.

Kinderprogramma

Er is tijdens de gehele morgendienst oppas voor de kinderen tot 4 jaar. De kinderen van de basisschool gaan na het kindermoment naar hun eigen ruimte voor de kindernevendienst. Voor de zegen zijn we als gemeente weer met z’n allen in de kerkzaal aanwezig.

Een dienst duurt meestal vijf kwartier.

Na de dienst

Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade. We hopen ook jou daar te ontmoeten.

 

Ook interessant:

Bijzondere diensten

Rondom de diensten