Hoe verloopt een dienst

DIENSTEN

Verloop van de dienst

Iedere kerkdienst heeft een vaste volgorde, de liturgie.

In de morgendiensten wordt de liturgie geprojecteerd op het scherm. Voor de eerstvolgende morgendienst is de liturgie ook na te lezen in de agenda.

De liturgie is een samenhangend geheel van gebeden, teksten en handelingen die een eredienst vormen. Alle onderdelen hebben historische, bijbels wortels. Een aantal vaste onderdelen:

 • We worden stil. 
  Om ruimte te maken in ons hoofd en de dingen die ons bezighouden los te laten, zodat we onze aandacht kunnen richten op de ontmoeting met God en met elkaar.
 • We zingen God de lof toe. 
  We zingen met het orgel, een band of de piano. We zingen uit verschillende liedbundels.
  De meeste liederen komen uit het Nieuwe Liedboek (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013). In de kerk vind je exemplaren om tijdens de dienst te gebruiken.
 • We lezen uit de Bijbel. 
  We lezen uit De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), maar ook uit de Bijbel in Gewone Taal (2014).
 • Tijdens de preek legt de predikant de gelezen tekst(en) uit de Bijbel uit.
 • We danken en bidden tot God. 
  We danken voor alles wat we gekregen hebben, maar bidden ook om zijn kracht en hulp. 
 • We delen van onze overvloed. 
  Er zijn iedere zondag twee collectes tijdens de dienst. De eerste collecte is bestemd voor onze naaste dichtbij of ver weg. De tweede voor het werk van de gemeente en het onderhoud van de gebouwen.
  De collecte is vooral bedoeld voor leden en vaste gasten en is zeker niet verplicht. Er kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen. Zie onderaan deze pagina.
 • We ontvangen Gods zegen voor de nieuwe week.

Kinderprogramma

Voor de allerkleinsten tot en met drie jaar is er oppas.
Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. De kindernevendienst begint meestal net voor de preek en na het eerste lied na de preek komen de kinderen weer terug. Voor de zegen komen ook de jongste kinderen (weer) in de dienst.

Na de dienst

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade. 

Als ik op de radio een lied hoor dat ook wel eens in de dienst is gedraaid, stop
ik vaak even met waar ik mee bezig ben. Zoals nu bij
'You say' van Lauren Daigle. 

Karin, 46 jaar

Rondom de dienst

Autorijdienst

Als het moeilijk is om zelfstandig naar het kerkgebouw te komen, willen wij u graag ophalen en na de dienst weer thuisbrengen. Als u de contactpersoon belt of mailt, kunt u samen afspraken maken.

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk:

Pieter Hagendijk
(0348) 424899

Opstandingskerk Opstandingskerk:

Ed Hoogenboom

(0348) 411547

Kerkbloemen

Iedere zondag staat er een boeket bloemen voor in de kerk. Na afloop van de dienst wordt het boeket als blijk van medeleven, dank of felicitatie bij een gemeentelid gebracht. Achterin beide kerken, bij het voorbedeboek, ligt een kaart die tegelijk met de bloemen wordt overhandigd. Schrijf je ook je naam op de kaart?

De kosten voor deze bloemengroet vanuit de gemeente worden betaald uit het Bloemenfonds

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk:

An van Os
(0348) 417409

 

Opstandingskerk Opstandingskerk:

Aad en Irene Kamer
(0348) 416378

 

Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen weten dat ze er helemaal bij horen in de gemeente zijn ze van harte welkom in de dienst.

De uitleg tijdens de preek is vaak te moeilijk voor kinderen van de basisschool. Daarom kunnen zij na het kindermoment in de dienst naar hun eigen ruimte. Net voor de collecte komen ze weer terug in de kerkzaal. Tijdens de kindernevendienst is er ruimte om met elkaar te luisteren of kijken naar een bijbelverhaal en samen te ontdekken wat ze van het bijbelverhaal kunnen leren. Vaak is er ook nog wel tijd om te knutselen of met elkaar een spel te doen.

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk:
Karin ter Horst
(0348) 430816
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Dik Schalker
(0348) 424570
Muziek

Tijdens de diensten begeleidt de organist de gemeentezang vaak op het orgel. Maar de muzikale begeleiding en medewerking is veelkleuriger, omdat in onze gemeente ervaring, beleving en behoefte veelkleuriger zijn. Veel liederen die we zingen laten zich ook beter door een ander instrument begeleiden.

De verschillende combo’s, muzikale gemeenteleden, de vesperzanggroep en koren of zanggroepen van buiten de gemeente verlenen regelmatig hun medewerking aan de kerkdienst. In de Opstandingskerk begeleidt de organist de gemeente ook regelmatig op de vleugel.

Coördinatie muzikale medewerking

Kruiskerk Kruiskerk:
Dianne van Duuren
06 41351438
Martijn de Wit
06 46620378
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Peter Bastmeijer
Maaike Hordijk


Combo Joy 
Maaike Hordijk

Organisten

We zijn als gemeente rijk gezegend met een groot aantal organisten dat in beide kerken speelt op het orgel of op de vleugel.

Contactpersoon:
Jan Westhoff, 06 2187 8161

Vesperzanggroep

Jan Boot

Oppas voor 0 - 3 jarigen

Speciaal voor de allerjongsten tot 4 jaar is er iedere zondagmorgen oppas. Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst kun je je kind(eren) daar brengen. De welkomstheren en –dames kunnen je precies vertellen waar de oppas is.

Praktisch

Als je je kind(eren) brengt is het prettig voor de oppas als je een tas meegeeft luiers, doekjes, speentje, knuffels etc). We stellen het op prijs als je bijzonderheden doorgeeft, zodat de oppas daar rekening mee kunnen houden. Het is niet de bedoeling dat de oppas de kinderen ook hapjes of voeding geeft, denk hier even aan in het dagritme wanneer je gebruik wilt maken van de oppasdienst.

In de ruimte zijn alle benodigde voorzieningen voor de kleintjes. Zo is er een box, een wipper, een speelkleed en voldoende speelgoed voor de verschillende leeftijden. Een veilige omgeving om heerlijk te spelen met andere kindjes terwijl papa en mama in de kerk zitten! 

Ophalen voor de zegen

Tijdens de collecte mag je je kind(eren) weer ophalen, zodat we allemaal, jong en oud, de zegen van onze God kunnen ontvangen. Let op: als we met elkaar Avondmaal vieren, lukt het niet altijd om voor de zegen je kind(eren) op te halen.

Helpen oppassen

Ben je 12 jaar of ouder, dan zouden we het heel leuk vinden als je komt helpen bij de oppas. Je past nooit alleen op. In de Opstandingskerk samen met een ouder, in de Kruiskerk samen met een andere tiener. Het belangrijkste is dat je zorgt dat de kinderen het naar hun zin hebben.

Lijkt het je leuk? Kom een keer kijken. En geef je op bij een van de contactpersonen.

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk:
Anneke van der Zaag
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Marlies Feringa
Welkomstcommissie

Aan het begin van iedere dienst heten leden van de welkomstcommissie je bij de deur welkom. Zij overhandigen je de zondagsbrief en kunnen de eventuele vragen die je hebt beantwoorden.

Contactpersonen

Kruiskerk Kruiskerk:
Pieter Hagendijk
(0348) 424899
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Ada Steketee
(0348) 415973

 

Voorbede

Een belangrijk onderdeel van iedere kerkdienst zijn de voorbeden. We bidden dan tot God, danken hem voor wat we mochten ontvangen en bidden voor de nood dichtbij en ver weg.

Speelt er iets in jouw leven waar je graag voor wilt laten bidden of danken tijdens de voorbede? Leg dan een briefje in het voorbedeboek dat bij de ingang van de kerkzaal ligt of stuur een mail naar de scriba van jouw wijk: ln.ne1571195220dreow1571195220nkp@k1571195220reksg1571195220nidna1571195220tspo.1571195220abirc1571195220s1571195220 of
ln.ne1571195220knalk1571195220krek@1571195220kreks1571195220iurk.1571195220abirc1571195220s1571195220

De predikant neemt jouw gebedspunt(en) dan mee in de gebeden na de preek.