Hoe verloopt een dienst

DIENSTEN

Verloop van de dienst

Iedere kerkdienst heeft een vaste volgorde, de liturgie.

In de morgendiensten wordt de liturgie geprojecteerd op het scherm. Voor de eerstvolgende morgendienst is de liturgie ook na te lezen in de agenda.

De liturgie is een samenhangend geheel van gebeden, teksten en handelingen die een eredienst vormen. Alle onderdelen hebben historische, bijbels wortels. Een aantal vaste onderdelen:

 • We worden stil. 
  Om ruimte te maken in ons hoofd en de dingen die ons bezighouden los te laten, zodat we onze aandacht kunnen richten op de ontmoeting met God en met elkaar.
 • We zingen God de lof toe. 
  We zingen met het orgel, een band of de piano. We zingen uit verschillende liedbundels.
  De meeste liederen komen uit het Nieuwe Liedboek (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013). In de kerk vind je exemplaren om tijdens de dienst te gebruiken.
 • We lezen uit de Bijbel. 
  We lezen uit De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), maar ook uit de Bijbel in Gewone Taal (2014).
 • Tijdens de preek legt de predikant de gelezen tekst(en) uit de Bijbel uit.
 • We danken en bidden tot God. 
  We danken voor alles wat we gekregen hebben, maar bidden ook om zijn kracht en hulp. 
 • We delen van onze overvloed. 
  Er zijn iedere zondag twee collectes tijdens de dienst. De eerste collecte is bestemd voor onze naaste dichtbij of ver weg. De tweede voor het werk van de gemeente en het onderhoud van de gebouwen.
  De collecte is vooral bedoeld voor leden en vaste gasten en is zeker niet verplicht. Er kan gebruik worden gemaakt van collectebonnen. Zie onderaan deze pagina.
 • We ontvangen Gods zegen voor de nieuwe week.

Kinderprogramma

Voor de allerkleinsten tot en met drie jaar is er oppas.
Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. De kindernevendienst begint meestal net voor de preek en na het eerste lied na de preek komen de kinderen weer terug. Voor de zegen komen ook de jongste kinderen (weer) in de dienst.

Na de dienst

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade. 

Ik vind het mooi dat er in de diensten ook nummers worden gedraaid die ook op de radio te horen zijn. Zoals 'You say' van Lauren Daigle. Dat helpt mij om mijn geloof nog meer te verbinden met mijn dagelijks leven.

Karin, 46 jaar

Rondom de dienst

Als het moeilijk is om zelfstandig naar het kerkgebouw te komen, willen wij u graag ophalen en weer thuisbrengen.
Als u de contactpersoon belt of mailt, kunt u samen afspraken maken.

Contact

Autorijdienst Kruiskerk

Pieter Hagendijk
0348 424899, moc.l1579603597iamg@1579603597kydne1579603597gahp1579603597

Autorijdienst Opstandingskerk

Ed Hoogenboom
0348 411547

Iedere zondag staat er een boeket bloemen voor in de kerk. Na afloop van de dienst wordt het boeket als blijk van medeleven, dank of felicitatie bij een gemeentelid gebracht. Achterin beide kerken, bij het voorbedeboek, ligt een kaart die tegelijk met de bloemen wordt overhandigd. Schrijf je ook je naam op de kaart?

De kosten voor deze bloemengroet van de gemeente worden betaald uit het bloemenfonds.

Contact

Bloemengroet Kruiskerk

An van Os, 0348 417409, moc.l1579603597iamnp1579603597k@so.1579603597nav.n1579603597a1579603597
Bloemenfonds Kruiskerk: NL05 ABNA 0930 7151 79

Bloemengroet Opstandingskerk

Henny Hordijk, moc.l1579603597iamto1579603597h@hpk1579603597jidro1579603597h1579603597
Bloemenfonds Opstandingskerk: NL13RABO0373709684

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen weten dat ze er helemaal bij horen in de gemeente zijn ze van harte welkom in de dienst. De uitleg tijdens de preek is vaak te moeilijk voor kinderen van de basisschool. Daarom kunnen zij na het kindermoment naar hun eigen ruimte. Net voor de collecte komen ze weer terug in de kerkzaal.

Tijdens de kindernevendienst is er ruimte om met elkaar te luisteren of kijken naar een bijbelverhaal en samen te ontdekken wat ze van het bijbelverhaal kunnen leren. Vaak is er ook nog wel tijd om te knutselen of met elkaar een spel te doen.

Contact

Kindernevendienst Kruiskerk

Karin ter Horst, 0348 430816, moc.l1579603597iamg@1579603597mktsr1579603597ohret1579603597

Kindernevendienst Opstandingskerk

Menno Hordijk, 06 29082988, moc.l1579603597iamto1579603597h@kji1579603597droho1579603597nnem1579603597

Muziek neemt een belangrijke plaats in in de erediensten.

De gemeentezang wordt vaak begeleidt door de organist op het orgel. In de Opstandingskerk bespeelt de organist ook regelmatig de vleugel.

Maar de muzikale begeleiding en medewerking is veelkleuriger. Veel liederen die we zingen laten zich beter door een ander instrument begeleiden. Combo Joy, muzikale gemeenteleden, de vesperzanggroep en koren of zanggroepen van buiten de gemeente verlenen regelmatig hun medewerking aan de kerkdienst.

Contact

Organisten

Jan Westhoff, 06 21878161

Vesperzanggroep

Jan Boot

Extra muzikale begeleiding Kruiskerk

Dianne van Duuren, 06 41351438
Martijn de Wit, 06 46620378

Extra muzikale begeleiding Opstandingskerk

Peter Bastmeijer
Maaike Hordijk, 06 43135565

Combo Joy

Maaike Hordijk, 06 43135565

Speciaal voor de allerjongsten tot 4 jaar is er iedere zondagmorgen oppas. Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst kun je je kind(eren) daar brengen. De welkomstheren en –dames kunnen je precies vertellen waar de oppas is.

Praktisch

Als je je kind(eren) brengt is het prettig voor de oppas als je een tas meegeeft luiers, doekjes, speentje, knuffels etc). We stellen het op prijs als je bijzonderheden doorgeeft, zodat de oppas daar rekening mee kunnen houden. Het is niet de bedoeling dat de oppas de kinderen ook hapjes of voeding geeft, denk hier even aan in het dagritme wanneer je gebruik wilt maken van de oppasdienst.

In de ruimte zijn alle benodigde voorzieningen voor de kleintjes. Zo is er een box, een wipper, een speelkleed en voldoende speelgoed voor de verschillende leeftijden. Een veilige omgeving om heerlijk te spelen met andere kindjes terwijl papa en mama in de kerk zitten! 

Ophalen voor de zegen

Tijdens de collecte mag je je kind(eren) weer ophalen, zodat we allemaal, jong en oud, de zegen van onze God kunnen ontvangen. Let op: als we met elkaar Avondmaal vieren, lukt het niet altijd om voor de zegen je kind(eren) op te halen.

Helpen oppassen

Ben je 12 jaar of ouder, dan zouden we het heel leuk vinden als je komt helpen bij de oppas. Je past nooit alleen op. In de Opstandingskerk samen met een ouder, in de Kruiskerk samen met een andere tiener. Het belangrijkste is dat je zorgt dat de kinderen het naar hun zin hebben.

Lijkt het je leuk? Kom een keer kijken. En geef je op bij een van de contactpersonen.

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk:
Anneke van der Zaag
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Marlies Feringa

Aan het begin van iedere dienst heten leden van de welkomstcommissie je bij de deur welkom. Zij overhandigen je de zondagsbrief en kunnen de eventuele vragen die je hebt beantwoorden.

Contactpersonen

Kruiskerk Kruiskerk:
Pieter Hagendijk
(0348) 424899
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Ada Steketee
(0348) 415973

 

Een belangrijk onderdeel van iedere kerkdienst zijn de voorbeden. We danken God voor wat we mochten ontvangen en bidden voor de nood dichtbij en ver weg.

Speelt er iets in jouw leven waar je graag voor wilt laten bidden of danken tijdens de voorbede? Leg dan een briefje in het voorbedeboek dat bij de ingang van de kerkzaal ligt of stuur (bij voorkeur voor zaterdag) een mail naar de scriba. De predikant neemt jouw gebedspunt(en) dan mee in de gebeden na de preek. 

 

Contact