Bijzondere diensten

Belijdenisdienst

Wanneer je belijdenis doet, zeg je in het midden van de gemeente tegen God dat je hem met heel je hart wilt proberen te volgen, ondanks vragen en onzekerheden die je ongetwijfeld ook nog (af en toe) zult hebben. De belijdenisdienst is meestal in het voorjaar.

Belijdeniscatechisatie

Voorafgaand aan je ‘ja-woord’ volg je belijdeniscatechisatie. Als groep kom je een aantal avonden samen met de predikant bij elkaar rond verschillende thema’s waarover jullie samen het geloofsgesprek zullen voeren. Aan het eind van deze gespreksavonden is belijdenis doen niet een vanzelfsprekende stap. Je kunt en mag daar zelf voor kiezen.

Contact

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@g1580231266nille1580231266hcsts1580231266oojsd1580231266
vrije dag: vrijdag

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@d1580231266nomeb1580231266borna1580231266jtreg1580231266sd1580231266
vrije dag: dinsdag

Dienst met Maaltijd van de Heer

Zes keer per jaar vieren we als gemeente het Avondmaal. Een andere naam is Maaltijd van de Heer. We doen dit omdat Jezus dit, in de nacht waarin Hij werd verraden, aan zijn apostelen en dus aan zijn hele kerk heeft opgedragen. Je kunt dit onder andere lezen in Lucas 22: 14 – 20. Door het uitdelen en ontvangen van brood en wijn denken we aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dit blijven we doen tot het moment dat Hij weer terugkomt. 

Brood en wijn

Tijdens de Maaltijd van de Heer delen we brood en wijn met elkaar. Het brood verwijst naar het Lichaam van Christus, dat voor ons is gebroken. De wijn verwijst naar het bloed van Christus, dat voor ons is vergoten toen Jezus aan het kruis is gestorven. 

Open voor iedereen

In onze gemeente is iedereen welkom om mee te delen in brood en wijn. De enige ‘voorwaarde’ is dat je bij Jezus wilt horen. Wil je liever niet deelnemen aan de Maaltijd van de Heer, dan ben je uiteraard vrij om te blijven zitten.

De predikant nodigt iedereen uit om via het middenpad naar voren te komen en brood en wijn te ontvangen. 

Voedselallergie

Heb je een voedselallergie? Laat dat dan vooraf weten aan de diaconie. Samen kunnen jullie dan zoeken naar een manier waarop ook jij deel kan nemen aan de Maaltijd. Voor wie liever niet uit de grote beker drinkt zijn er kleine glaasjes. Voor de kinderen en voor wie dat wil is er in plaats van wijn ook druivensap.

Thuis de Maaltijd mee vieren

Voor iedereen die het niet (meer) lukt om naar de kerk te komen bestaat de mogelijkheid om het Avondmaal thuis te vieren. Als u hiervan gebruik wil maken, kunt u contact opnemen met uw ouderling of contactpersoon of de scriba van de diaconie..

Product voor de voedselbank

Als wij met elkaar de Maaltijd vieren, worden we ook geroepen om uit te delen van onze overvloed. Daarom vragen we iedereen als we de maaltijd vieren een product mee te nemen voor Voedselbank Woerden. Op deze site en in het kerkblad staat vermeld aan welke producten behoefte is. 

Contact

Iedere eerste zondag van de maand wordt er in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, Utrechtsestraatweg 50 in Woerden, een kerkdienst voor doven en slechthorenden gehouden. Deze dienst begint om 11.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken.

Coördinatie van deze diensten gebeurt door de Interkerkelijke commissie Utrecht voor het Dovenpastoraat. Deze commissie vanuit de Protestantse Kerken (PKN) en de Christelijk Gereformeerde Kerk behartigt de belangen voor gemeenteleden in ons midden die doof of slechthorend zijn. In hun folder kun je meer lezen over de commissie. 

Contactpersoon
mw. A. Beukers, interkerkelijke commissie, mail
Ds F.C. van Dijke, 06-21525780, dovenpastor voor deze regio

Doopdienst

Dopen is iets bijzonders. De doop is een teken dat je als mens bij Gods volk hoort en tegelijk ook een teken van Gods liefde en trouw. Natuurlijk ben je een kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en mag bij zijn gemeente horen. Met de doop bevestig je dat (voor je kind). In onze gemeente zijn we vooral vertrouwd met de kinderdoop, maar ook als volwassene kun je je laten dopen.

Doopzondagen

Je kunt zelf kiezen of je (je kind) in de Opstandingskerk of Kruiskerk wilt laten doen. We dopen altijd tijdens de zondagse morgendienst, omdat we het belangrijk vinden dat we als gemeente om onze jonge gezinnen heen staan. De predikant kan je precies vertellen wanneer de eerstvolgende mogelijkheid tot dopen is.

Doopcatechese

Voorafgaand aan de doopdienst heb je (als doopouders) één of meerdere keren een gesprek met de predikant. Tijdens deze gesprekken spreek je met elkaar over de betekenis van de doop en over de invulling van de doopdienst.

Wil je je (kind) laten dopen of denk je er over na? Neem dan contact op met een van onze predikanten.

Contact

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@g1580231266nille1580231266hcsts1580231266oojsd1580231266
vrije dag: vrijdag

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@d1580231266nomeb1580231266borna1580231266jtreg1580231266sd1580231266
vrije dag: dinsdag

Overstapdienst groep 8-ers

Voor kinderen een bijzonder moment: overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Maar ook overstappen van de kindernevendienst naar de tienerkerk en andere activiteiten voor tieners. Een bijzonder moment dat gevierd mag worden. Dat doen we in beide gebouwen vlak voor de zomervakantie tijdens de overstapdienst.

“We vinden het belangrijk om herinneringen te maken, om mooie momenten te creëren waar op latere leeftijd aan terug gedacht kan worden.”

Contact

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@g1580231266nille1580231266hcsts1580231266oojsd1580231266
vrije dag: vrijdag

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@d1580231266nomeb1580231266borna1580231266jtreg1580231266sd1580231266
vrije dag: dinsdag

Rouw- of dankdienst voor het leven

Vroeg of laat moeten we allemaal afscheid nemen van een dierbare. Wat is een waardig afscheid dan belangrijk. Als gemeente willen we daar graag bij helpen. Op een wijze die past bij de overledene en de nabestaanden. 

In de afscheidsdienst, ook wel dankdienst voor het leven genoemd, mogen Gods woorden van hoop en troost klinken voor degenen die van de overledene hielden. En staan we stil bij het leven van de overledene. 

Moment van gedenken

De zondag na de uitvaart zal in onze beide kerken kort het leven van de overledene worden herdacht. Nabestaanden worden hier nadrukkelijk voor uitgenodigd, omdat we hopen dat we zo elkaar tot steun kunnen zijn. 

Contact

Is er iemand in je familie of vriendenkring overleden en wil je een kerkelijke begrafenis? Neem dan contact op met de predikant. Bij afwezigheid van de predikant kun je de scriba inlichten.
Informeer daarnaast de ledenadministratie over het overlijden.

Vraag de uitvaartondernemer contact op te nemen met de coördinator van de kerk waar de rouw-/dankdienst zal worden gehouden
Ook wanneer de zieke of overledene niet (meer) betrokken was bij onze gemeenschap kunnen de predikanten meedenken en luisteren. Neem gerust contact met hen op. 

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@g1580231266nille1580231266hcsts1580231266oojsd1580231266
vrije dag: vrijdag

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@d1580231266nomeb1580231266borna1580231266jtreg1580231266sd1580231266
vrije dag: dinsdag

Stilstaan bij hen die zijn overleden

De laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) staan we, net als in vele andere protestantse kerken in Nederland, stil bij alle mensen die overleden zijn. In de morgendiensten noemen we de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. 

We steken een lichtje aan voor alle overleden gemeenteleden, maar ook voor mensen uit de eigen persoonlijke kring en mensen ver weg of dichtbij, omgekomen door geweld, honger of natuurrampen. En we bidden God om troost en kracht voor hen die zonder hun geliefden verder moeten. 

De mensen van voorbij

wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen

en zijn wij even bij elkaar

aan ‘t einde van het jaar.

 

De mensen van voorbij

zij worden niet vergeten.

De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.

Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

 

Hanna Lam (1928-1988) – De mensen van voorbij.

Tienerkerk

‘Gezellig met allemaal anderen van mijn leeftijd’, ‘in groepjes dingen bespreken spreekt me echt veel meer aan dan een uur naar een dominee luisteren’, ‘soms denk je, waarom doen we dit, maar aan het eind van de tienerkerk is dat meestal wel duidelijk. Dat onverwachtse vind ik leuk’.

Zomaar wat reacties die je van tieners kunt krijgen die al naar de tienerkerk gaan. Tienerkerk is niet echt een dienst, maar vindt wel plaats tijdens de zondagse morgendienst. Aan de hand van een programma van Youth for Christ wordt er ingegaan op een bepaald thema. Niet alleen door te luisteren, maar de meest creatieve vormen worden bedacht. Lastig om uit te leggen. Dus tieners, kom gewoon een keer kijken! Hopelijk ontdek je dat ook jij tijdens de tienerkerk mag leren wat het betekent om Christen te zijn.

Voor wie 

De tienerkerk is speciaal voor tieners van de middelbare school (en een paar leiders). Of je wel eens naar de kerk gaat of naar welke kerk je normaal gaat maakt niet uit. De tienerkerk is voor alle tieners uit Woerden.

Waar en wanneer

Wanneer: (Bijna) iedere eerste zondag van de maand om 9.30 uur. Kijk in de agenda voor de exacte data. 
Waar: het Arendsnest, de jeugdruimte in de Opstandingskerk. 

Contact

Top2000-dienst

Popmuziek in de kerk

We geloven in de kracht van popmuziek. De nummers uit de Top2000 raken je: verdriet, blijdschap of ontroering. Daarom verdienen ze een plek in onze kerk.

Schelling: “In de Bijbel lezen we over gewone mensen, die ervaringen met God en de wereld opdoen. Daarover spreken en zingen zij in hun taal, passend bij hun tijd. Nog steeds doen mensen levenservaringen op en in de popmuziek vertolken artiesten die ervaring in onze woorden. En die ervaringen liggen verrassend dicht tegen de ervaringen van toen aan. Popmuziek kan zo een nieuw en toegankelijk(er) licht laten schijnen op die eeuwenoude boodschap.”

Top2000 kerkdienst

Tijdens een Top2000-kerkdienst speelt een band alleen maar popmuzieknummers uit de Top2000. De muziek varieert van “good old” nummers van Pink Floyd en Phil Collins tot enkele hits van Robbie Williams en Coldplay. Rode draad in de muziek is niet de populariteit van een nummer, maar de tekst en de emotie in het nummer, passend bij het thema. De muziek wordt o.a. met bijbelteksten aan elkaar verbonden. Door de muziek, maar zeker ook door deze andere opzet, is het geen ‘standaard’ kerkdienst.

Volgende Top2000-dienst

Kijk in de agenda wanneer de volgende Top2000 plaats vindt of volg de facebookpagina.

Trouwdienst

Heb je trouwplannen? Alvast van harte gefeliciteerd met deze mooie stap. We hopen dat jullie God om een zegen over jullie huwelijk willen vragen.

Inzegening of bevestiging van het huwelijk

Trouwdiensten zijn (eigenlijk altijd) aparte kerkdiensten die volgen op de burgerlijke huwelijksvoltrekking. Hoewel iedereen het wel zo zegt ‘trouw’ je dus eigenlijk niet in de kerk. Je vraagt God om inzegening en bevestiging van het burgerlijk huwelijk. Zo maak je een nieuw begin, met God als medepartner in het verbond dat jullie samen hebben gesloten. Over iedere relatie, die bij de wet is erkend, kan in onze gemeente Gods zegen worden gevraagd.

Predikant

De predikant wil graag met jullie in gesprek om jullie – als dat nog nodig is – beter te leren kennen en te horen wat jullie verwachten van de dienst. Er is uiteraard veel ruimte is voor eigen inbreng in een trouwdienst.

Hebben jullie een goede relatie met een andere predikant? Dan snappen we dat het voor jullie heel waardevol kan zijn om jullie dienst door hem of haar te laten leiden. Houd er rekening mee dat een predikant van een andere gemeente wel kosten in rekening kan brengen.

Locatie

Als gemeente hebben we 2 prachtige kerken waar je kunt trouwen. Maar natuurlijk kun je ook ergens anders een zegen over je huwelijk vragen. Overleg dit altijd even met de predikant.

De kerk huren voor een trouwdienst

Leden van andere kerkelijke gemeenten kunnen de Kruiskerk of Opstandingskerk huren voor hun trouwdienst. De coördinatoren kunnen hier alles over vertellen.

Receptie en andere onderdelen van je trouwdag

Onze beide kerken hebben naast de kerkzaal een ontmoetingsruimte die ook een mogelijkheid bieden je receptie of ander onderdeel van je trouwdag daar te organiseren. Vraag de coördinator van het kerkgebouw naar de mogelijkheden.

Contact

Als je je huwelijk kerkelijk wilt laten bevestigen, neem dan ruim voor de trouwdag (uiterlijk acht weken) contact op met de predikant om de trouwdienst te organiseren en alles goed te regelen. Informeer ook de ledenadministratie, zodat je nieuwe burgerlijke status daarin verwerkt kan worden.

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@g1580231266nille1580231266hcsts1580231266oojsd1580231266
vrije dag: vrijdag

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@d1580231266nomeb1580231266borna1580231266jtreg1580231266sd1580231266
vrije dag: dinsdag

Coördinator Kruiskerk

Ellen van Herwijnen
06 302 458 65, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@k1580231266reksi1580231266urk1580231266
o.a. voor verhuur en reserveringen

Coördinator Opstandingskerk

Bram-Sieben Rosema
06 471 396 61, ln.ne1580231266dreow1580231266nkp@k1580231266reksg1580231266nidna1580231266tspo1580231266
o.a. voor verhuur en reserveringen

Maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Deze tekst uit Efeze 5: 18 – 20 is de inspiratiebron voor het Uur van Lofprijzing.

Veel zingen

Tijdens het Uur van Lofprijzing zingen we veel liederen om God de lof toe te zingen. We maken daarbij dankbaar gebruik van de Opwekkingsbundel, de evangelische liedbundel Hemelhoog en het liedboek van de kerken. We zingen meestal onder begeleiding van een combo.
Aan de hand van een jaarthema staan de plaatselijke predikanten stil bij een gedeelte uit de Bijbel.

Voorbeden

Alle aanwezigen kunnen hun gebedspunten op een briefje schrijven, die middels mandjes worden opgehaald. Een bijzonder moment als al deze gebedspunten samen komen in één gebed.

Na de dienst er ook altijd de gelegenheid voor een gesprek en/of gebed bij de aanwezige teamleden. De afsluiting vind plaats in de hal met koffie en thee voor de liefhebbers

Waar en wanneer

Wanneer: 8 keer per jaar (niet in de maanden april, juli, augustus en december) op de laatste zondag van de maand. In de agenda kun je zien wanneer het volgende Uur van Lofprijzing is.
Hoe laat: 18.30 uur
Waar: de Kruiskerk

Contactpersonen:
Pieter ’t Hart
Coretta Muilwijk

ZIN is een samenkomst voor en door jongeren van 12 tot 25 jaar. Maar iedereen van alle leeftijden is van harte welkom om deze diensten mee te vieren. Kijk in de agenda wanneer de volgende ZIN! dienst is. 

We hopen jou te ontmoeten!

Meer weten?
www.jongwoerden.nl – de website van al het PKN jeugdwerk in Woerden

Suggesties voor een thema of reageren op een dienst?
ln.ne1580231266dreow1580231266gnoj@1580231266niz1580231266