Muziek

Tijdens de diensten begeleidt de organist de gemeentezang vaak op het orgel. Maar de muzikale begeleiding en medewerking is veelkleuriger, omdat in onze gemeente ervaring, beleving en behoefte veelkleuriger zijn. Veel liederen die we zingen laten zich ook beter door een ander instrument begeleiden.

De verschillende combo’s, muzikale gemeenteleden, de vesperzanggroep en koren of zanggroepen van buiten de gemeente verlenen regelmatig hun medewerking aan de kerkdienst. In de Opstandingskerk begeleidt de organist de gemeente ook regelmatig op de vleugel.

Coördinatie muzikale medewerking

Kruiskerk Kruiskerk:
Dianne van Duuren
06 41351438
Martijn de Wit
06 46620378
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Peter Bastmeijer
Maaike Hordijk


Combo Joy 
Maaike Hordijk

Organisten

We zijn als gemeente rijk gezegend met een groot aantal organisten dat in beide kerken speelt op het orgel of op de vleugel.

Contactpersoon:
Jan Westhoff, 06 2187 8161

Vesperzanggroep

Jan Boot