Rondom de diensten

diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
diensten
Komende Diensten Zondagse diensten Bijzondere diensten Rondom de diensten

Rondom de diensten

Er is van alles geregeld rondom de kerkdiensten.

Autorijdienst

Als het moeilijk is om zelfstandig naar het kerkgebouw te komen, willen wij u graag ophalen en na de dienst weer thuisbrengen. Als u de contactpersoon belt of mailt, kunt u samen afspraken maken.

Kruiskerk Kruiskerk:

Pieter Hagendijk
(0348) 424899

Opstandingskerk Opstandingskerk:

Ed Hoogenboom

(0348) 411547

Bloemen en bloemenfonds

Iedere zondag staat er een boeket bloemen voor in de kerk. Na afloop van de dienst wordt het boeket als blijk van medeleven, dank of felicitatie bij een gemeentelid gebracht. Achterin beide kerken, bij het voorbedeboek, ligt een kaart die tegelijk met de bloemen wordt overhandigd. Schrijf je ook je naam op de kaart?

De kosten voor deze bloemengroet vanuit de gemeente worden betaald uit het Bloemenfonds. Uw gift hiervoor is van harte welkom in de pot bij de kaart of via een overschrijving.

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk:

An van Os
(0348) 417409

Bloemenfonds Kruiskerk: NL05 ABNA 0930 7151 79

Opstandingskerk Opstandingskerk:

Aad en Irene Kamer
(0348) 416378

Bloemenfonds Opstandingskerk: NL49 FVLB 0635 8110 49

Kerktelefoon of meeluisteren via internet

Wij vinden het belangrijk dat alle gemeenteleden de diensten kunnen volgen. Wie niet in de gelegenheid is om naar de kerk te komen is, kan de dienst mee luisteren middels kerktelefoon of kerkomroep.

Kerkomroep

Meeluisteren tijdens de dienst, of na afloop een dienst terugluisteren, kan via
kerkomroep.nl

Lukt het u niet om de dienst te luisteren? Geef dat dan door aan de mensen van de commissie Beeld en Geluid, zij willen u graag helpen.

Kerktelefoon

Elke kerkdienst in de Kruiskerk en Opstandingskerk wordt opgenomen en uitgezonden via stichting IKN.

Voor een vaste radio-aansluiting op de PKN kerkgebouwen in Woerden kunt u een aanvraag indienen bij de genoemde contactpersoon. Je kunt daar ook een geluidscassette bestellen van een bepaalde kerkdienst.

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk:
Beeld en geluid:
Gertjan van Herwijnen

Kerktelefoon:
Jany van Essen
(0348) 412657

Opstandingskerk Opstandingskerk:
Commissie Beeld en Geluid
Arie Kuiper

Kerktelefoon: Jany van Essen
(0348) 412657

Kindernevendienst

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen weten dat ze er helemaal bij horen in de gemeente zijn ze van harte welkom in de dienst.

De uitleg tijdens de preek is vaak te moeilijk voor kinderen van de basisschool. Daarom kunnen zij na het kindermoment in de dienst naar hun eigen ruimte. Net voor de collecte komen ze weer terug in de kerkzaal. Tijdens de kindernevendienst is er ruimte om met elkaar te luisteren of kijken naar een bijbelverhaal en samen te ontdekken wat ze van het bijbelverhaal kunnen leren. Vaak is er ook nog wel tijd om te knutselen of met elkaar een spel te doen.

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk:
Karin ter Horst
(0348) 430816
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Dik Schalker
(0348) 424570

Kosters

Stille krachten in onze gemeente zijn de kosters. Zij zorgen bij iedere dienst dat de deur open is, alles klaar staat om met elkaar de dienst te vieren en dat na afloop de kerk weer helemaal netjes wordt achtergelaten.

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk

Truus Uythoven en Melcha Alblas
06 3024 5865

Opstandingskerk Opstandingskerk

Jelle Aantjes - van Dijk
06 4713 9661

Lectoren

De bijbellezingen worden tijdens de diensten op zondagmorgen vaak verzorgd door een gemeentelid, de zogenaamde lector/lectrice. Iedereen die helder en duidelijk kan lezen kan zich aanmelden als lector, waarna je volgens rooster aan de beurt bent.

Contactpersoon (beide kerken):

Annemiek van Leeuwen
(0348) 415929

Muziek

Tijdens de diensten begeleidt de organist de gemeentezang vaak op het orgel. Maar de muzikale begeleiding en medewerking is veelkleuriger, omdat in onze gemeente ervaring, beleving en behoefte veelkleuriger zijn. Veel liederen die we zingen laten zich ook beter door een ander instrument begeleiden.

De verschillende combo’s, muzikale gemeenteleden, de vesperzanggroep en koren of zanggroepen van buiten de gemeente verlenen regelmatig hun medewerking aan de kerkdienst. In de Opstandingskerk begeleidt de organist de gemeente ook regelmatig op de vleugel.

Contactpersonen:

Coördinatie muzikale medewerking

Kruiskerk Kruiskerk:
Dianne van Duuren
06 41351438
Martijn de Wit
06 46620378
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Peter Bastmeijer
Maaike Hordijk


Combo Joy 
Maaike Hordijk

Organisten

We zijn als gemeente rijk gezegend met een groot aantal organisten dat in beide kerken speelt op het orgel of op de vleugel.

Contactpersoon:
Jan Westhoff
06 2187 8161

Vesperzanggroep

Jan Boot

Ontmoeting na afloop van de dienst

In de Kruiskerk en de Opstandingskerk is er na elke ochtenddienst gelegenheid tot ontmoeting bij koffie, thee en limonade. We hopen als gemeente ook jou daar te ontmoeten zodat we elkaar beter leren kennen en kunnen delen wat ons heeft geraakt of bezighoudt.

Oppas

Speciaal voor de allerjongsten tot 4 jaar is er iedere zondagmorgen oppas. Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst kun je je kind(eren) daar brengen. De welkomstheren en –dames kunnen je precies vertellen waar de oppas is.

In de ruimte zijn alle benodigde voorzieningen voor de kleintjes. Zo is er een box, een wipper, een speelkleed en voldoende speelgoed voor de verschillende leeftijden. Een veilige omgeving om heerlijk te spelen met andere kindjes terwijl papa en mama in de kerk zitten! De oppas wordt gerund door ouders en tieners uit de kerk, altijd minimaal één volwassene en één tiener.

Als je je kind(eren) brengt is het prettig voor de oppas als je een tas meegeeft luiers, doekjes, speentje, knuffels etc). We stellen het op prijs als je bijzonderheden doorgeeft, zodat de oppas daar rekening mee kunnen houden. Het is niet de bedoeling dat de oppas de kinderen ook hapjes of voeding geeft, denk hier even aan in het dagritme wanneer je gebruik wilt maken van de oppasdienst.

Tijdens de collecte mag je je kind(eren) weer ophalen, zodat we allemaal, jong en oud, de zegen kunnen ontvangen. Let op: als we met elkaar Avondmaal vieren, doen we dit i.v.m. met de volle dienst niet altijd.

Oppas

Ben je 12 jaar of ouder, dan zouden we het heel leuk vinden als je komt helpen bij de oppas. Je past nooit alleen op. In de Opstandingskerk samen met een ouder, in de Kruiskerk samen met een andere tiener. Het belangrijkste is dat je zorgt dat de kinderen het naar hun zin hebben.

Lijkt het je leuk? Kom een keer kijken. En geef je op bij een van de contactpersonen.

Contactpersonen:

Kruiskerk Kruiskerk:
Anneke van der Zaag
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Marlies Feringa

Orgels en vleugel


De orgels van Kruiskerk en Opstandingskerk zijn opgenomen in de orgelsite. De steden zijn alfabetisch gerangschikt, dus je kunt de orgels vinden onder de W van Woerden. Op die site vindt u van elk orgel enkele detailfoto's alsmede de dispositie.
Pleyel vleugel, Opstandingskerk
Sinds 2016 staat er in de Opstandingskerk een Pleyel vleugel. Sinds de invoering van het Nieuwe Liedboek is een groot aantal liederen meer geschikt voor begeleiding op de vleugel. De vleugel kan daarnaast gebruikt worden door koren en orkesten die gebruik maken van de Opstandingskerk

Welkomstcommissie

Aan het begin van iedere dienst heten leden van de welkomstcommissie je bij de deur welkom. Zij overhandigen je de zondagsbrief en kunnen de eventuele vragen die je hebt ook beantwoorden.

Contactpersonen

Kruiskerk Kruiskerk:
Pieter Hagendijk
(0348) 424899
Opstandingskerk Opstandingskerk:
Ada Steketee
(0348) 415973

Zondagsbrief

Aan het begin van iedere zondagse morgendienst ontvang je een zondagsbrief. Hierin vind je informatie over de komende dienst, maar ook beknopte informatie over activiteiten van onze gemeente die de komende week plaatsvinden.

Je kunt kopij voor de eerstvolgende zondagsbrief voor donderdag 18.00 uur mailen naar de hieronder genoemde mailadressen.

Contactpersonen:

Ook interessant

Zondagse diensten

Bijzondere diensten