Corona-beleid: Nieuwe versoepelingen

Een groot aantal onder ons is inmiddels gevaccineerd, dat betekent dat we weer gaan versoepelen.
Tot vreugde van velen, toch klinkt ook nog door om voorzichtig te blijven.
We gaan terug naar 27 juni, de laatste keer dat er versoepeld is.
Dat betekent dat er zowel in de Kruiskerk als in de Opstandingskerk nog steeds 70 kerkgangers aanwezig kunnen zijn, inclusief kinderen en exclusief medewerkers. En we gaan weer meer zingen als gemeente. De eerste liederen door de zanggroep en na de overdenking als hele gemeente. Vanaf zondag 29 augustus kunnen we ook weer in beide kerken samen koffie drinken na de dienst. Alleen buiten, dat betekent wel dat het droog moet zijn. Als het regent, helaas thuis koffie drinken.

De basisregels blijven nog van kracht:
afstand, handen wassen, thuis blijven bij klachten,
vooraf reserveren,
je plaats in de kerk wordt aangewezen, ook bij het verlaten van de kerk wacht je op de aanwijzing die je krijgt.
Zo blijven we naar elkaar omzien.