Werkgroep Eredienst en Liturgie (WEL)

Voor vragen en opmerkingen over de kerkdienst kunt u contact opnemen met de Werkgroep Eredienst en Liturgie. Ieder kerkgebouw heeft zijn eigen WEL

Iedere wijkgemeente heeft zijn eigen WEL omdat iedere wijk haar eigen kleur heeft. Natuurlijk overleggen beiden WELlen ook regelmatig met elkaar. De WEL wordt gevormd door de wijkpredikant, vertegenwoordigers van een groep vrijwilligers die een rol hebben in de eredienst (bijvoorbeeld kindernevendienst en organisten) en gemeenteleden die graag mee willen denken over de vraag waarom we de diensten vieren zoals we ze vieren.