Predikanten

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden. Onze predikanten zijn actief in de hele gemeente. Maar hebben ieder een eigen gedeelte van de gemeente waar zij er voor de mensen willen zijn in tijden van lief en leed.

Dominee Joost Schelling

predikant Kruiskerk
telefonisch het best bereikbaar tussen 8.45 en 9.30 uur
06 319 419 61, ln.ne1585774408dreow1585774408nkp@g1585774408nille1585774408hcsts1585774408oojsd1585774408
vrije dag: vrijdag

Dominee Gertjan Robbemond

predikant Opstandingskerk
0348 702688 of 06 51416043, ln.ne1585774408dreow1585774408nkp@d1585774408nomeb1585774408borna1585774408jtreg1585774408sd1585774408
vrije dag: dinsdag