Predikanten

Er zijn twee fulltime predikanten aan onze gemeente verbonden. Onze predikanten zijn actief in de hele gemeente. Maar hebben ieder een eigen gedeelte van de gemeente waar zij er voor de mensen willen zijn in tijden van lief en leed.

Predikant – vacant

In 2023 is de beroepingscommissie gestart om deze plek weer in te vullen.