kerkenraad (kleine)

De kleine kerkenraad is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De kleine kerkenraad bestaat uit een voorzitter, scriba (secretaris), de beide wijkpredikanten, voorzitter kerkrentmeesters, voorzitter diaconie, een aantal ouderlingen met een bijzondere opdracht. Hieronder vind je de aanspreekpunten

Predikant – vacant

We verwachten deze zomer een nieuwe predikant te mogen beroepen