kerkenraad (kleine)

De kleine kerkenraad is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De kleine kerkenraad bestaat uit een voorzitter, scriba (secretaris), de beide wijkpredikanten, voorzitter kerkrentmeesters, voorzitter diaconie, een aantal ouderlingen met een bijzondere opdracht. Hieronder vind je de aanspreekpunten

Predikant – vacant

In 2023 is de beroepingscommissie gestart om deze plek weer in te vullen.