Kerkelijk bureau

Elke kerk die bij de Protestantse Kerk in Nederland is aangesloten houdt een ledenregistratie bij. Dit gebeurt via de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP).

Help alsjeblieft het bestand actueel te houden door wijzigingen door te geven aan het kerkelijk bureau.

Veranderingen in je (gezins)situatie zoals een geboorte, scheiding, overlijden of huwelijk kun je doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Contact

Alle burgerlijke mutaties zoals een verhuizing worden via de gemeentelijke administraties automatisch doorgegeven aan LRP. De wijzigingen worden vervolgens automatisch in onze plaatselijke kerkelijke ledenadministratie doorgevoerd. 

Als je verhuist naar een andere plaats word je dus automatisch uitgeschreven als lid van onze gemeente. Bezwaar tegen deze uitschrijving kun je doorgeven aan het kerkelijk bureau. Je kunt dan voorkeurslid worden.

Contact

Allereerst welkom in Woerden, we hopen dat je je snel thuis voelt in de gemeente Woerden! 

We heten je natuurlijk van harte welkom bij onze diensten en activiteiten, daarvoor hoef je geen lid van onze gemeente te zijn. 

Lidmaatschap

Natuurlijk ben je van harte welkom als nieuw lid. Maar we begrijpen ook dat je je wilt oriënteren op de verschillende kerken die er in Woerden zijn. Het informatiepakket NIEUW in Woerden kan daarbij een hulpmiddel zijn. 

Door een koppeling tussen de burgerlijke administratie en de landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk (LRP) word je automatisch overgeschreven naar een kerk in je nieuwe woonplaats. Hier voor zijn een paar opties:  

  • Was je in je vorige woonplaats lid van een gereformeerde kerk? Dan word je automatisch overgeschreven naar onze gemeente en zullen wij binnenkort contact met je opnemen. 
  • Was je in je vorige woonplaats lid van een PKN-gemeente? Dan word je automatisch ingeschreven in de Hervormde Gemeente in Woerden. Je ontvangt van hen een welkomstpakket van alle PKN kerken in Woerden, zodat je een goede keuze kunt maken bij welke gemeente je je wilt aansluiten. Je kunt je voorkeur doorgeven aan het kerkelijkbureau van de Hervormde Kerk.
  • Was je in je vorige woonplaats lid van een Hervormde of Lutherse kerk? Dan word je automatisch ingeschreven in de Hervormde Gemeente Woerden, dansel de Lutherse Kerk Woerden. Zij zullen ongetwijfeld contact met je opnemen.
  • Was je lid van een ander soort gemeente? Of nog niet eerder lid geweest van een gemeente? We hopen dat je dan contact wilt opnemen met een van onze wijkpredikanten.

 

Contact

Voel je je thuis in de Gereformeerde Kerk van Woerden – Zegveld? Overweeg dan om lid te worden. Je bent van harte welkom! 

Lid van een andere gemeente

Geef bij de kerk waar je nu lid bent aan dat je je wilt laten overschrijven naar de Gereformeerde Kerk Woerden. Als je voorkeur hebt voor de Kruiskerk of de Opstandingskerk kun je dat ook aangeven. Als je niets aangeeft, word je ingeschreven bij de kerk die het dichtst bij je huis staat.

Niet eerder verbonden aan een andere gemeente

Neem contact op met het kerkelijk bureau. Zij kunnen je precies vertellen wat nodig is om lid te kunnen worden.

 

Contact

Contact