Jong Woerden (voorheen PJO)

Wil je meer weten over de clans en alle activiteiten die we samen met de Hervormde gemeente organiseren voor de jeugd? Of wil je reageren op een dienst speciaal voor tieners of jongeren? Neem dan contact op met een van onze jeugdwerkers of kijk op jongwoerden.nl.

Afvaardiging vanuit onze gemeente

Ook alle jeugdouderlingen en jeugddiakenen maken deel uit van Jong Woerden.

Speciaal voor jongeren van onze gemeente

Wil je meer weten over diensten en activiteiten die speciaal georganiseerd worden voor kinderen en jongeren van de Kruiskerk en/of de Opstandingskerk? Neem dan contact op met een van onze jeugdouderlingen of ds. Gertjan Robbemond.

De organisatie van het (wijkoverstijgende) jeugdwerk ligt in handen van Jong Woerden. Een enthousiast team van jeugdouderlingen, jeugddiakenen en jongerenwerkers uit de Hervormde wijk noord/west en de Gereformeerde kerk. Hun voornaamste taken zijn:

  • het ontwikkelen van visie en beleid voor het jeugdwerk
  • de coördinatie van het huidige jeugdwerk
  • werving en toerusting van vrijwilligers

Op verschillende terreinen wordt ook samengewerkt met de Hervormde wijk oost/centrum, de Lutherse kerk en pioniersplek Het Baken.