Kerkenraad (grote)

De kerkenraad vormt het bestuur van de kerk. Sinds 2017 hebben we één kerkenraad voor de hele gemeente. De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen, diakenen en predikanten) en komt in de regel vier keer per jaar bijeen om de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen en in de gaten te houden. 

Een kleine groep uit de grote kerkenraad neemt deel aan de kleine kerkenraad.

Contact