Collectes veertigdagentijd

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. 

Alle zondagen in de veertigdagentijd collecteren we voor deze bonte stoet van volgelingen. Als je ook wat kunt missen, nodigen we je van harte uit om te delen van je overvloed. Op de pagina collecte maart vind je alle informatie om eenvoudig geld over te maken.