Collectes september 2021

Iedere week collecteren we voor 3 doelen. De eerste collecte is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind je een toelichting op de bestemmingen.

De 2e collecte is voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken. De 3e collecte is een tijdelijke collecte voor beeld en geluid.

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via onze kerkapp of via een overschrijving via je bank

  • 1e collecte: Rekeningnummer NL65RABO0373707584 met vermelding collectedatum en doel
  • 2e collecte: Rekeningnummer NL88RABO0373709692 met vermelding collectedatum en KERK

Bestemmingen 1e collectes

5 september        KIA-werelddiaconaat Ghana

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals bijvoorbeeld kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.

12 september      Diaconie: Schoendoen

Jaarlijks stelt de Commissie van Diaconieën van de Raad van Kerken een budget beschikbaar aan mensen die over onvoldoende middelen beschikken om een paar schoenen te kopen voor hun minderjarige kinderen.

19 september      KIA-zending Syrië

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

26 september      KIA-zending Israël/Palestina

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.