Collectes augustus 2021

Iedere week collecteren we voor 3 doelen. De eerste collecte is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind je een toelichting op de bestemmingen.

De 2e collecte is voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken. De 3e collecte is een tijdelijke collecte voor beeld en geluid.

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via onze kerkapp of via een overschrijving via je bank

  • 1e collecte: Rekeningnummer NL65RABO0373707584 met vermelding collectedatum en doel
  • 2e collecte: Rekeningnummer NL88RABO0373709692 met vermelding collectedatum en KERK

Bestemmingen 1e collectes

1 augustus          Landelijk PKN werk

De opbrengst van de collecte is deze week voor het landelijk kerkenwerk. Middels onze bijdragen kan de landelijke organisatie steun bieden aan kerken die zelf over onvoldoende middelen beschikken en zij biedt diensten aan om ons gemeentewerk te steunen.

8 augustus          Diaconie: Vamos – Brazilië.

De 1e collecte is zondag 8 augustus bestemd voor het Vamos project in Brazilië.

Onze gemeente heeft d.m.v. het Vamos project in Rio Vermelho een jeugdruimte voor het tienerwerk helpen opzetten. De diakonie wil de komende 5 jaar de steun voortzetten. Er zijn nog meer dorpen die ruimte nodig hebben voor het tienerwerk.
Het werkplan is om tieners sturing te geven om hun leven positief vanuit Gods Woord in te vullen. Lesmateriaal en andere ondersteunende middelen zijn dan ook hard nodig. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

15 augustus        KIA-zending Pakistan

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

22 augustus        Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor het eigen jeugdwerk. De activiteiten als: Catechese, Clubwerk, Examenrozen, Kindernevendienst, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Pizza-Passion, Sirkelslag, Tienerkamp, Tienerkerk, worden mogelijk als wij hiervoor onze bijdrage geven. Meer lezen: jongwoerden.nl

29 augustus        ZWO / Roemenië helpt

Vanuit Woerden werkt de stichting “Woerden helpt”. Via allerlei initiatieven ondersteunt men instellingen die hulp verlenen in Roemenië, Moldavië en Oekraïne. Veel ingebrachte goederen die de stichting bereiken moeten naar de genoemde landen worden getransporteerd. De kosten voor deze transporten vragen een grote financiële inzet  voor de stichting. Middels onze collecteopbrengst kan een deel van het werk worden uitgevoerd.
Meer weten https://www.woerdenhelpt.nl/