collectedoelen juni

Iedere week collecteren we voor meerdere doelen. De bestemming van de eerste collecte van juni staan hieronder en worden van harte aanbevolen. 

Bijdragen aan de collecte 

Iedere bijdrage is welkom en kan overgemaakt worden naar  NL65RABO0373707584 (t.n.v. diaconie Gereformeerde Kerk) met vermelding van de collectedatum en het doel.

Leden kunnen ook eenvoudig via de ledenapp geld overmaken.

Bestemmingen 1e collecte

6 juni 2021 – Collecte – Kerk in Actie Werelddiaconaat

Oeganda – Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/vrouwenoeganda

13 juni 2021 – Collecte – Kerk voor het dorp, Armoede in Woerden

Armoede in Woerden ligt verborgen achter voordeuren. Slechts af en toe komt daarvan iets naar buiten. Onderzoek op betaalgedrag en uitstaande open rekeningen geeft aan dat een groot aantal mensen in onze stad grote moeite heeft om de eindjes aan elkaar knopen. Ze leven van financieel gat naar financieel gat. Middels onze diakenen uit het taakgebied “armoede” proberen we hulp te bieden waar mogelijk.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/collecterooster

20 juni 2021 – Collecte – Kerk in Actie Noodhulp

Griekenland – Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije  op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos

27 juni  Collecte – Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor het eigen jeugdwerk. De activiteiten als: Catechese, Clubwerk, Examenrozen, Kindernevendienst, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Pizza-Passion, Sirkelslag, Tienerkamp, Tienerkerk, worden mogelijk als wij hiervoor onze bijdrage geven.

Meer lezen: https://pknwoerden.nl/gereformeerd/vernieuwing-jeugdwerk-jongwoerden-update-1-tieners-en-clans/