Collecte september 2023

Jezus leerde ons te delen van onze overvloed. Dat is de reden dat we iedere week collecteren.

Gift overmaken 

Scan de QR-code (met uw foto-app) of maak je bijdrage over naar een van de rekeningnummers

1e collecte: diaconaal doel (zie hieronder) – Rekeningnummer (Diaconie): NL65RABO0373707584 met vermelding: datum en doel

2e collecte: voor de geloofsgemeenschap – Rekeningnummer (Kerk): NL88RABO0373709692 met vermelding : datum – KERK

QR-code voor digitale betaalomgeving voor de huidige collecteweek.

Bestemming diaconale collecte – 1e collecte

Zondag 3 sept – Kerk in Actie werelddiaconaat Israël

Jongeren leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s – voor hun verplichte diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.
Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenisrael

Zondag 10 sept – pioniersplek 20-ers

Twintigers Woerden

De opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd voor het ten uitvoer brengen van de missionaire opdracht van onze kerk. Werk ten behoeve van de PKN pioniersplek “Twintigers Woerden”. Twintigers Woerden wil twintigers binnen Woerden een vindplaats bieden van geloof, hoop en liefde. Een (deels online) plek waar twintigers elkaar kunnen ontmoeten, bemoedigen en aan elkaars (geloofs)leven mogen groeien. Voor deze pioniersplek voert Michel Koekkoek werkzaamheden uit. Zo is er een mooie relatie ontstaan tussen jeugdwerk en de PKN wijken.
Meer lezen: twintigerswoerden.nl

Zondag 17 sept – Kerk in Actie werelddiaconaat Myanmar

Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Meer informatie: kerkinactie.nl/landbouwmyanmar

Zondag 24 sept – Kerk in Actie zending Syrië

Kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie