Collecte april 2024

Jezus leerde ons te delen van onze overvloed. Dat is de reden dat we iedere week collecteren.

Gift overmaken 

Scan de QR-code (met uw foto-app) of maak je bijdrage over naar een van de rekeningnummers

1e collecte: voor de wereld om ons heen (in kerktaal is dat de diaconale collecte, zie hieronder) – Rekeningnummer (Diaconie): NL65RABO0373707584 met vermelding: datum en doel

2e collecte: voor de geloofsgemeenschap zodat we als kerk onze opdracht uitvoeren – Rekeningnummer (Kerk): NL88RABO0373709692 met vermelding : datum – KERK

QR-code voor digitale betaalomgeving voor de huidige collecteweek.

Bestemming diaconale collecte – 1e collecte

Zondag 7 april – jeugdwerk

Gedurende het jaar organiseren wij vele activiteiten voor de jeugd van clanavonden tot Pizza & Passion, een startevent aan het begin van het seizoen tot het jeugdkamp, Kids Rock, Junior Rock, ZIN-diensten, Tienerkerk en nog veel meer. Met uw bijdrage kunnen wij de activiteiten voor de jeugd organiseren. Op www.jongwoerden.nl vindt u informatie over wat wij organiseren en wanneer deze activiteiten zijn

Meer lezen: jongwoerden.nl

Zondag 14 april – Kerk in Actie Zending Rwanda

Het trauma van de genocide in 1994 in Rwanda drukt nog steeds op overlevenden, daders, jong en oud. Veel daders zijn berecht. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ook bieden kerken vaktrainingen aan jongeren. Zij zijn de hoopvolle toekomst van dit land in ontwikkeling.

Meer lezen: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/meer-jongeren-in-de-kerk/

Zondag 21 april – Schuldhulpmaatje
(Tijdens de ZINdienst een afwijkende collecte)

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Naastenliefde is de basis en het evangelie inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. We willen een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Onze aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met de gemeente en maatschappelijke organisaties zoals de Voedselbank en Kwadraad.

U kunt helpen! Kent u mensen die hulp kunnen gebruiken of wilt u zelf bijdragen als maatje, neem dan contact op met onze coördinator Hans Janssen. U kunt hem bellen of whatsappen op 06-1814 9306. Voor vragen kunt u ook terecht bij Alwin Oerlemans, voorzitter van SchuldHulpMaatje Woerden.

Zondag 28 april – Jeugdwerk

Gedurende het jaar organiseren wij vele activiteiten voor de jeugd van clanavonden tot Pizza & Passion, een startevent aan het begin van het seizoen tot het jeugdkamp, Kids Rock, Junior Rock, ZIN-diensten, Tienerkerk en nog veel meer. Met uw bijdrage kunnen wij de activiteiten voor de jeugd organiseren. Op www.jongwoerden.nl vindt u informatie over wat wij organiseren en wanneer deze activiteiten zijn.