Collecte mei

Jezus leerde ons te delen, omdat delen vermenigvuldigen wordt. Daarom collecteren wij als gemeente iedere week. 

Gift overmaken

Scan de QR-code (met uw foto-app) of maak je bijdrage over naar een van de rekeningnummers

1e collecte: diaconaal doel (zie hieronder) – Rekeningnummer (Diaconie): NL65RABO0373707584 met vermelding: datum en doel

2e collecte: voor de geloofsgemeenschap – Rekeningnummer (Kerk): NL88RABO0373709692 met vermelding : datum – KERK

QR-code voor digitale betaalomgeving voor de huidige collecteweek.

Bestemming diaconale collecte – 1e collecte 

Zondag 1 mei Jeugdwerk

De collecte van deze zondag is voor het eigen jeugdwerk. De activiteiten als: Catechese, Clubwerk, Examenrozen, Kindernevendienst, Nacht zonder dak, Pinksterweekend, Pizza-Passion, Sirkelslag, Tienerkamp, Tienerkerk, worden mogelijk als wij hiervoor onze bijdrage geven.

Meer lezen: jongwoerden.nl

Zondag 8 mei Kerk in Actie Noodhulp – Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria (kijk bij collectes)

Zondag 15 mei Collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat – Op adem komen in De Glind

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het ‘Jeugddorp’ wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

Meer lezen: kerkinactie.nl/deglind

Zondag 22 mei        Diaconie, Diaconale vakanties

Zondag 29 mei Jeugdwerk – Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.

Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster