Collecte maart

Jezus leerde ons te delen van onze overvloed. Dat is de reden dat we iedere week collecteren.

Gift overmaken 

Scan de QR-code (met uw foto-app) of maak je bijdrage over naar een van de rekeningnummers

1e collecte: diaconaal doel (zie hieronder) – Rekeningnummer (Diaconie): NL65RABO0373707584 met vermelding: datum en doel

2e collecte: voor de geloofsgemeenschap – Rekeningnummer (Kerk): NL88RABO0373709692 met vermelding : datum – KERK

QR-code voor digitale betaalomgeving voor de huidige collecteweek.

Bestemming diaconale collecte – 1e collecte

Zondag 5 maart KiA zending Palestina – Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2
procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende
organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij
diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen
het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in
de samenleving en zoeken naar oplossingen.
Meer lezen: kerkinactie.nl/bijbelinpalestina

Woensdag 08 maart KiA werelddiaconaat Ghana – Ghana – Een beter inkomen voor boerinnen

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen met de opbrengsten
van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan
ook in armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan het
gezinsinkomen. Een van die manieren is het verzamelen en verwerken van kariténoten. De
Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de beste
prijs voor hun noten en boter te krijgen.
Meer lezen: kerkinactie.nl/boeringhana

Zondag 12 maart KiA binnenlands diaconaat – Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien.
Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te
werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien
naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook
een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

Zondag 19 maart Missionair: Kliederkerk – Ontdekken in Kliederkerk

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor
van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud
op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige
manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als
vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd

Zondag 26 maart KiA werelddiaconaat Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel
opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot
tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk
begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd